بررسی تاثیر روابط عمومی بر مشارکت شهروندی(مطالعه موردی: شهرداری نهاوند)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 254

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC11_032

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مشارکت ایجاد نوعی احساس همبستگی و تعلق و تلاش دسته جمعی میان افراد یک جامعه به منظور نیل به یک نظام عادلانه اجتماعی است. علاوه براین روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و تلاشهای آگاهانه، سنجیده و برنامه ریزی شده به منظور جلب مشارکت عمومی و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه های مورد نظر آن سازمان است. این پژوهش با هدف بررسی نقش روابط عمومی شهرداری نهاوند در افزایش مشارکت شهروندان صورت گرفته است.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است که با مرور تحقیقات انجام شده در این زمینه انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد روابط عمومی در مدیریت شهری نیز امروزه با توجه به نتایج تحقق جامعه اطلاعاتی در جوامع، علاوه بر اینکه باید در اطلاع رسانی صحیح و سریع طرحها و برنامههای شهرداریها و پدیدآوردن زمینه مشارکت شهروندان در برنامههای شهرداری به طور شبانه روزی فعال ،باشد میبایست به علت افزایش انتظارات شهروندان و سازمانهای موجود در جامعه از شهرداریها و مدیران ،شهری به سمت ایجاد و تحقق روابط عمومی مردم گرا، که در آن آگاهی از محتوای افکار عمومی و ارائه پاسخهای حرفه ای به شهروندان و رسانه ها اصل عمده است گام بردارند و با انجام نظر سنجیهای علمی و ،اصولی نیازها و اولویتهای اصلی شهروندان را برای مدیران ارشد شهری مشخص نمایند تا فاصله میان این نیازها و اولویتهای اجرایی مدیران کاهش یابد.

کلیدواژه ها:

مشارکت روابط عمومی شهروندان ، همبستگی ، مسئولیت پذیری

نویسندگان

مریم کرمعلی

دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل