صلح آرمانی از نگاه سازمان ملل متحد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR03_043

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در طول تاریخ هیچ اتفاقی مانند جنگ و خشونت روح و جسم انسانها را آزار نداده و علیرغم تلاش بشردوستانو صلح طلبان، صلح همچنان متزلزل و شکننده بوده و هر لحظه نقض آن محتمل است. البته در بسیاری از قاره هایجهان نزدیک به هفت دهه است که علیرغم تبلیغات جهانی رسانه ها که دنیا پر از رفاه و عدالت و آسایش است هنوزهم فقر بیداد می کند گرسنگی در حال افزایش است بیماری ها یکه تاز میدان هستند و هر روز تجارت تسلیحاترونق بیشتری را شاهد است حاشیه نشینی در حال ازدیاد است و بیکاری به پدیده ای رایج تبدیل شده است شکافمیان داراها و ندارها هر روز در حال وسیعتر شدن است بجای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ و تهدیدبه آن به یک راه حل فوری مبدل شده و جرایم سازمان یافته، تروریسم و قاچاق مواد مخدر در حال تبدیل شدن بهبحران های جهانی همانند جنگها هستند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های تحقیق ثابتمی کند که سازمان ملل متحد تلاش وسیعی به عمل می آورد که پاسدار صلح، حقوق بشر، نظم عمومی، عدالتاجتماعی، نظم عمومی بین المللی، حقوق بشردوستانه و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی باشد اما هرروز با ابعاد جدیدی از موانع تحقق صلح جهانی مواجه است و تلاش برای مقابله با این مصائب و بلایا به اشتغالاتو دغدغه های روزمره سازمان ملل متحد مبدل شده است اما یک حقیقت مسلم است و آن پیگیری و ایمان سازمانملل متحد به ارزش و منزلت والای صلح است که یک آرمان جهان شمول و خوشایند است و برای ثبات و بازسازیآن به طور مستمر در حال تکاپو است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهرام طایفه شهاب

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز