شناسایی و اولویت بندی ریسک قراردادهای صنعت ساخت کابل های پیش تنیده به روش سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی : شرکت صنایع مفتول بکسل پارس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUPCONF01_028

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

پروژه های عمرانی نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند. ریسک در پروژه ، رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که درصورت وقوع به صورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه موثر می باشند.پیامدهای این رویدادها مستقیما در زمان ،هزینه و کیفیت پروژه موثر می باشند با شناسایی ریسک ها و اولویت بندی آنها می توان آنها را به طور موثری مدیریت کرد. در این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی ریسک قراردادهای صنعت ساخت کابل های پیش تنیده شرکت صنایع مفتول بکسل پارس به روش سلسله مراتبی AHP شامل ۱۵ معیار براساس نظر ۱۶ نفر از خبرگان مقایسه زوجی انجام داده اندپرداخته شده است. نتایج نشان می دهد:در بخش " قراردادی کارفرما " معیارانتخاب پیمانکار مناسب با توان مالی و اجرایی -در بخش " قراردادی مشاور " معیار انتخاب نیروی انسانی متخصص و گزینش شده -در بخش «قراردادی پیمانکار» معیار انتخاب پیمانکار مناسب با توان مالی و اجرایی خوب به عنوان مهم ترین شاخص ها شناسایی شدند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

انسیه السادات قرشی

دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی و مدیریت ساخت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

محسن محمدی زاده

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران