مقایسه جهت گیری منفی به مشکل، نا امیدی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان با و بدون مادر مبتلا به سرطان پستان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJSPH-18-1_004

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: والدین مبتلا به سرطان به دلیل شروع مشکلات جسمانی، تجربه افسردگی و عدم در دسترس بودن هیجانی، ارتباطات خانوادگی پس از ابتلا در خانواده آنان تغییر می کند. هدف از این پژوهش مقایسه جهت گیری منفی به مشکل، نا امیدی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان با و بدون مادر مبتلا به سرطان پستان بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران نوجوان بین ۱۳ تا ۱۸ سال بودند که از ابتدای سال ۹۶ به مدت ۶ ماه به عنوان همراه مادر مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان آموزشی گلستان اهواز بودند. به روش نمونه گیری در دسترس ۵۷ دختر نوجوان برای گروه واجد والد مبتلا ( ۶۵/۴ ± ۳۱/۱۶) و ۵۷ نوجوان دختر نیز به روش تصادفی مرحله ای برای گروه فاقد والد مبتلا( ۲۷/۳ ± ۰۲/۱۶) انتخاب و به پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل چاد و داگاس، مقیاس ناامیدی بک و همکاران و مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران پاسخ دادند. تحلیل داده ها به منظور مقایسه متغیر ها دردو گروه از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری در سطح معنی داری ۰۵/۰ و با رعایت پیش فرض ها  با کمک  SPSS نسخه ۲۲ تجزیه و تحلیل شد. نتایج: یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری در متغیر های جهت گیری منفی نسبت به مشکل و نومیدی بین دو گروه وجود داشت (۰۵/۰    p<؛ ۲۱/۴ F=). اما در متغیر استرس ادراک شده تفاوت معنی داری بین دو گروه والد سرطانی مشاهده نشد(۹۰/۰ p = ؛ ۰۱۵/۰F= ). نتیجه گیری: فرزندان بیماران سرطانی دارا ی مشکلات روان شناختی بوده و بنابر این نیازمند راهنمایی و حمایت هستند. با بهبود شرایط روان شناختی فرزندان نحوه ارتباط آنان با  مادر بهتر شده و آرامش بیشتری در بیماران ایجاد می شود.

نویسندگان

سودابه بساک نژاد

PhD. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

مهتاب رحیمی

MA. Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

ساسان رزمجو

PhD. Assistant Professor, Department of Radiotherapy, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Panganbian CA, Medina JM. Family resources study: Part ۱: Family ...
 • Shast Fooladi MA, Manshaei GR. The effectiveness of emotion regulation ...
 • Morris JN, Martini A, Preen D. The well-being of children ...
 • Weaver KE, Rowland JH, Alfano CM, McNeel TS. Parental cancer ...
 • Mehrabani F, Barati F, Ramezanzadeh Tabrizi A, Bokaeian M, Golami ...
 • Azarbarzin M, Malekian A, Taleghani, F. Adolescents experiences when living ...
 • Ghahari S, Fallah R, Bolhari J,Mosavi S, Razaghi Z, Akbari ...
 • Chen R, Fall K, Czene K, Kennedy B, Yaldimarsdottir U, ...
 • Phillips F. The experience of adolescents who have a parent ...
 • Majid MH, Khokar MA, Abid M, Raza A, Qaisar MN, ...
 • Fotokian Z, Alikhani M, Salman Yazdi N, Jamshidi R. Quality ...
 • Visser A, Huizinga GA, Graaf WT, Hoekstra HJ, Hoekstra-Weebers JE. ...
 • Hajrasuliha M, Yazdkhasti M, Oreyzi HR. The relationship of behavioral-emotional ...
 • Robichaud M, Dugas MJ. Negative problem orientation (part II): Psychometric ...
 • MahmudAliloo M, Shahjooee T, Hashemi Z. Comparison of intolerance of ...
 • Goodarzi MA. Validity and reliability of beck hopelessness scale in ...
 • Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of ...
 • Safaei M, Shokri O. Assessing stress in cancer patients: factorial ...
 • Davis–Ali SH, Chesler MA, Chesney BK. Recognizing cancer as a ...
 • Campus BE, Wosham NL, Epping-Jardan JE, Grant KE, Mireault G, ...
 • Gazendam-Donofrio SM, Hoekstra HJ, van der Graaf WT, van de ...
 • Panganbian CA, Medina JM. Family resources study: Part ۱: Family ...
 • Shast Fooladi MA, Manshaei GR. The effectiveness of emotion regulation ...
 • Morris JN, Martini A, Preen D. The well-being of children ...
 • Weaver KE, Rowland JH, Alfano CM, McNeel TS. Parental cancer ...
 • Mehrabani F, Barati F, Ramezanzadeh Tabrizi A, Bokaeian M, Golami ...
 • Azarbarzin M, Malekian A, Taleghani, F. Adolescents experiences when living ...
 • Ghahari S, Fallah R, Bolhari J,Mosavi S, Razaghi Z, Akbari ...
 • Chen R, Fall K, Czene K, Kennedy B, Yaldimarsdottir U, ...
 • Phillips F. The experience of adolescents who have a parent ...
 • Majid MH, Khokar MA, Abid M, Raza A, Qaisar MN, ...
 • Fotokian Z, Alikhani M, Salman Yazdi N, Jamshidi R. Quality ...
 • Visser A, Huizinga GA, Graaf WT, Hoekstra HJ, Hoekstra-Weebers JE. ...
 • Hajrasuliha M, Yazdkhasti M, Oreyzi HR. The relationship of behavioral-emotional ...
 • Robichaud M, Dugas MJ. Negative problem orientation (part II): Psychometric ...
 • MahmudAliloo M, Shahjooee T, Hashemi Z. Comparison of intolerance of ...
 • Goodarzi MA. Validity and reliability of beck hopelessness scale in ...
 • Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of ...
 • Safaei M, Shokri O. Assessing stress in cancer patients: factorial ...
 • Davis–Ali SH, Chesler MA, Chesney BK. Recognizing cancer as a ...
 • Campus BE, Wosham NL, Epping-Jardan JE, Grant KE, Mireault G, ...
 • Gazendam-Donofrio SM, Hoekstra HJ, van der Graaf WT, van de ...
 • نمایش کامل مراجع