واکاوی و بررسی نقش و تاثیر آینده نگاری شرکتی در شرکت های دانش بنیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_269

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

شرکت های دانش بنیان کشورمان، با توجه به شرایط محیطی پیچیده، تحریم های فنی و اقتصادی، باید توانمندی های لازم را برای کسب نوآوری و مزیت رقابتی در برابر تغییرات محیطی توسعه دهند. لذا مواجه با شرایط مبهم و پیچیده آینده، مستلزم استفاده از قابلیت های آینده نگاری شرکتی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت های آینده نگاری شرکتی، گزینش راهبردی، پویش محیطی و یادگیری سازمانی بر دوسوتوانی در شرکت های دانش بنیان صنایع دفاعی می پردازد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد پویش محیطی، گزینش راهبردی و یادگیری سازمانی تاثیر مثبت معنادار بر دوسوتوانی دارد. همچنین نقش میانجی گری آینده نگاری شرکتی بر دوسوتوانی تایید شد. کسب مزیت رقابتی و شکل بخشیدن به آینده به صورت آگاهانه و عاملانه در گروه ارتقا دوسوتوانی است که از بکارگیری و بهبود قابلیت آینده نگاری شرکتی، پویش محیطی، گزینش راهبردی و یادگیری سازمانی حاصل می شود.

کلیدواژه ها:

قابلیت های آینده نگاری شرکتی ، دوسوتوانی ، یادگیری سازمانی ، گزینش راهبردی ، پویش محیطی

نویسندگان

مهدی نیکویه

دکتری آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

شهریار شیرویه پور

دکتری آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران