روش های ارزشگذاری مشروط در تمایل به پرداخت بازدید از مجموعه ها و محوطه های تاریخی و فرهنگی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_115

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

محاسبه میزان ارزش کالا و خدمات در علم اقتصاد روش های مختلفی دارد. گاه براساس قیمت تمام شده تولید بعلاوه میزان سود. گاهبراساس قیمت گذاری بازار رقابتی. در خصوص هزینه بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی، شیوه خاصی از قیمت گذاری و ارزیابی وجوددارد که از آن با اصطلاح "تمایل به پرداخت" یاد می شود که برای محاسبه آن از روش های مختلفی استفاده می گردد. باتوجه به غنایمیرا ث فرهنگی در کشور ما و کثرت و تنوع فوق العاده آثار تاریخی، اماکن بسیار زیادی بهعنوان مقاصد گردشگری بازدیدکنندگان درکشور وجود دارد که هرساله موردتوجه و بازدید آنها قرار می گیرد. روشن است که توجه به این امر از نظر اقتصادی باتوجه به درآمدسرشار حاصل از آن می تواند، علاوه بر کسب درآمد و منافع عمومی، بخشی از آن نیز برای تامین منابع مالی لازم برای حفاظت، مرمتو نگهداری خود میرا ث فرهنگی و تاریخی هزینه گردد؛ بنابراین، محاسبه دقیق میزان تمایل بازدیدکنندگان هر مجموعه و اثر تاریخیبه منظور تعیین مبلغ عددی ورودی هر مجموعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان دادهاست که این مبلغ می تواند، به طور سالیانه برای هر اثر تاریخی به طور جداگانه تعیین و ارزیابی گردد و حتی در مواردی باتوجه بهنوسانات تعداد بازدیدکنندگان در فصول مختلف سال، در طول سال نیز باتوجه به شرایط متفاوت گردد درحالیکه مطالعات انجامحاکی از آن است که در بیشتر موارد این ورودیه ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. در این تحقیق، انواع رو شهای مختلف محاسبهمیزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از آثار تاریخی؛ اعم از: انواع مدلهای لاجیت و مدل پروبیت موردمطالعه قرار گرفته است.

نویسندگان

حسن خسروی خافتری

عضو هیئت علمی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل

مسعود باتر

استادیار گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل

سیده مریم حسینی

دانشجوی کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل

حکیمه کیخا

کارشناس ارشد مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی