بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک حاوی پوسته شلتوک

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,443

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD7-018_5477572783

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

گسترش صنایع و گام به سوی صنعتی شدن ایجاب می کند که برای کاهش مشکلات آینده، تحقیقات جامعی بر روی مصرف ضایعات کشاورزی، معدنی و صنعتی که از رشد فز اینده ای نیز برخوردار است ، صورت گیرد . یکی از گ امهای مؤثر در حل این معضل استفاده از بقایای گیاهی در بتن است . استفاده از این مواد و جایگزین کردن آن در درصدهای مختلف نه تنها باعث کاهش وزن واحد حجم بتن می شود بلکه بهای تمام شده آن را نیز تقلیل می دهد . در تحقیق حاضر تعداد 120 نمونه بتن 40 و 50 درصد ) بجای مصالح سنگی ساخته شد . ،30 ،20 ، مکعبی و استوانه ای با درصد های متفاوت پوسته شلتوک ( 0 90 روز اندازه گیری گردید . نتایج آزمایشات نشان می دهد که پوسته ،60 ،28 ، مقاومت فشاری وکششی پس از دوره های 7شلتوک دارای نقش دوگانه در شکل گیری مقاومت فشاری و کششی است . از یک طرف با خارج کردن یک جزء مستحکم (سنگدانه) از بتن و جایگزین کردن آن با یک جزء غیر مستحکم (پوسته شلتوک ) منجر به کاهش مقاومت فشاری شده و از طرف دیگر مانع از افت مقاومت کششی متناسب با مقاومت فشاری شده است . از آنجایی که این تاثیر پوسته شلتوک با افزایش مقدار آن در بتن بیشتر شده است ، می توان چنین نتیجه گرفت که موجب تقویت مقاومت کششی شده است و چنانچه بتن حاوی پوسته شلتوک با مقاومت فشاری بتن معمولی ساخته شود نسبت به آن مقاومت کششی بیشتری خواهد داشت . این تاثیر ممکن است به دلیل ایفای نقش الیافی توسط پوسته شلتوک باشد . جایگزینی پوسته شلتوک بجای مصالح سنگی در بتن تا میزان 50 درصد ، وزن آن را تا 33/5 درصد کاهش داده و موجب سبک شدن آن گردیده است . بدین ترتیب استفاده از این نوع بقایای گیاهی در ساخت بتن سبک که در بسیاری از کارهای عمرانی کاربرد دارد، می تواند مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

جهانگیر عبدی کوپایی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی ملایی

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان