طراحی الگوی واکنش پذیری عاطفی با علایم اختلال رفتار مخرب از طریق نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر اهواز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 328

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-12-1_001

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: فرد مبتلا به واکنش پذیری عاطفی مستعد ابتلا به اختلالات خلقی و رفتاری است. هدف مطالعه حاضر طراحی الگوی واکنش پذیری عاطفی با علایم اختلال رفتار مخرب از طریق نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان پسر دوره  اول متوسطه شهر اهواز  می باشد.  روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره  اول متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در حال تحصیل بود. ۲۴۰ تن از دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی، "شاخص واکنش پذیری عاطفی" (Affective Reactivity Index)، "مقیاس رتبه بندی اختلال رفتار مخرب"(Disruptive Behavior Disorder Rating Scale)  و "پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire)  جمع آوری شد. روایی سازه به روش تحلیل عامل تاییدی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ انجام شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۴ و آموس ۲۴  تحلیل شد. یافته ها: ارزیابی الگوی طراحی شده با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که الگو برازش مناسب دارد (۹۴/۰=IFI ،۸۹/۰=NFI ،۰۶۷/۰=RMSEA). بعلاوه، واکنش پذیری عاطفی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی با علایم اختلال رفتار مخرب همبستگی دارد.  نتیجه گیری: تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی در رابطه بین واکنش پذیری عاطفی و علایم اختلال رفتار مخرب، نقش واسطه ای دارند. پیشنهاد می شود در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمان برای  افراد  مبتلا به واکنش پذیری عاطفی و اختلال رفتار مخرب، از آموزش مهارت تنظیم شناختی هیجان استفاده شود.

نویسندگان

راضیه حسینی سرتشنیزی

دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

بهرام پیمان نیا

دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مهناز مهرابی زاده هنرمند

دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Stringaris A, Goodman R, Ferdinando S, Razdan V, Muhrer E, ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۱۸۵۹/ijpn-۰۵۰۶۶Fida R, Paciello M, Barbaranelli C, Tramontano C, Fontaine RG. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۳۵۹۴۳۲X.۲۰۱۲.۷۱۳۵۵۰Leibenluft E. Severe mood dysregulation, irritability, and the diagnostic boundaries ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۶/appi.ajp.۲۰۱۰.۱۰۰۵۰۷۶۶Akiskal HS, Benazzi F, Perugi G, Rihmer Zn. Agitated unipolar ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jad.۲۰۰۴.۱۲.۰۰۴American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۶/appi.books.۹۷۸۰۸۹۰۴۲۵۵۹۶Stringaris A, Glyn L, Barbara M. Developmental pathways from childhood ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۹۲/bjp.bp.۱۱۳.۱۳۴۲۲۱ Alinasab S, Shahgholian M, Farahani M. [Relationship between extraversion/neuroticism and ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۹۲/bjp.۱۴۷.۲.۱۲۷ Schmitter M, van Roekel E, Heininga VE, Oldehinkel AJ. Personalized ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jad.۲۰۲۱.۰۴.۰۳۶ Freeman AJ, Youngstrom EA, Youngstrom JK, Findling RL. Disruptive mood ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۹/cap.۲۰۱۵.۰۰۶۱ Copeland WE, Shanahan L, Egger H, Angold A, Costello EJ. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.addbeh.۲۰۰۷.۱۰.۰۰۲ Garnefski N, Kraaij V. Cognitive emotion regulation questionnaire: development of ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.paid.۲۰۰۶.۰۴.۰۱۰ Berking M, Poppe C, Luhmann M, Wupperman P, Jaggi V, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jbtep.۲۰۱۱.۰۹.۰۰۹ Yoo S H, Matsumoto D, LeRoux J A. The influence ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.ijintrel.۲۰۰۵.۰۸.۰۰۶ Gross JJ, John OP. Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۴۶۷-۶۴۹۴.۲۰۰۴.۰۰۲۹۸.xBettencourt B, Talley A, Benjamin AJ, Valentine J. Personality and ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۷/۰۰۳۳-۲۹۰۹.۱۳۲.۵.۷۵۱Holley SR, Ewing S T, Stiver J T, Bloch L. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۷۷/۰۸۸۶۲۶۰۵۱۵۵۹۲۶۱۹ Cooley JL, Fite PJ. Peer victimization and forms of aggression ...
 • Simone P, Haller Argyris S, Michal C, Hong B, Courtney ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.beth.۲۰۱۹.۱۰.۰۰۵ Pelham W, Gnagy EM, Greenslade KE, Milich R. Teacher ratings ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۹۷/۰۰۰۰۴۵۸۳-۱۹۹۲۰۳۰۰۰-۰۰۰۰۶ Loona MI, Kamal A. Translation and adaptation of Disruptive Behaviour ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۱۲۶-۰۰۵-۴۹۶۶-x Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive ...
 • Chamizo-Nieto MT, Rey L, Sanchez-Alvarez N. Validation of the Spanish ...
 • Hasani J. [ The reliability and validity of the short ...
 • https://doi.org/۱۰.۳۷۵۸/BRM.۴۰.۳.۸۷۹ Susan B, Perlman B, Brianna M, Jones S, Lauren S, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.dcn.۲۰۱۵.۰۷.۰۰۳Shimshoni Y, Lebowitz ER, Brotman MA, Pine DS, Leibenluft E, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.beth.۲۰۱۹.۰۶.۰۰۵ William E, Copeland N, Melissa A, Brotman E, Jane B, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jaac.۲۰۱۳.۱۲.۰۲۶ Paulo A, Katie H. Benefits of socialemotion/selfregulation training for preschoolers ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۰۴۷۸۴۰X.۲۰۱۴.۹۴۰۷۸۱ Roy AK, Klein RG, Angelosante A, Bar-Haim Y, Leibenluft E, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۷//۰۰۲۲-۳۵۱۴.۷۴.۱.۲۲۴ Forbes EE. Children's emotion regulation: Frontal EEG asymmetry and behavior ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.cbpra.۲۰۱۹.۰۵.۰۰۴ Mustafa Melih B, Taspinar S, Aksoy B, Oguz K, Coburn ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.psychres.۲۰۱۷.۰۱.۰۹۱Yaryari F, Moradi A, Yahya Zadeh S. [The relationship between ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.beth.۲۰۰۵.۰۳.۰۰۲ Gratz KL, Chapman AL. The role of emotional responding and ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۷/۱۵۲۴-۹۲۲۰.۸.۱.۱ Ghanbaritalab M, Javanmard G, Rezaei A. ]The relationship between mindfulness ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/S۰۱۶۳-۶۳۸۳(۰۰)۰۰۰۱۲-۶ Stoddard J, Sharif-Askary B, Harkins EA, Frank HR, Brotman MA, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/(SICI)۱۰۹۹-۰۹۸۴(۱۹۹۶۰۶)۱۰:۲<۱۳۳::AID-PER۲۵۲>۳.۰.CO;۲-E Amstadter A. Emotion regulation and anxiety disorders. Journal of Anxiety ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۷/ser۰۰۰۰۰۷۱ Renna ME, Quintero JM, Fresco DM, Menni DS. Emotion Regulation ...
 • نمایش کامل مراجع