تحلیلی بر پایداری و تابآوری شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG02_132

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

تاب آوری شهری موجب تقویت پایداری شهری شده و به راهکارهای پایدار در فرایند توسعه پایدار منجر می شود. توجهبه مزایای تاب آوری شهری در راستای تقویت سیستم های شهری پایدار، عامل حیاتی در دستیابی به آینده مطلوباست. در این راستا تبیین تابآوری در برابر تهدیدات، در واقع شناخت نحوه تاثیرگذاری ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی،نهادی، سیاسی و اجرایی و جوامع شهری در افزایش تاب آوری و شناسایی ابعاد مختلف تاب آوری در شهرها است. دراین میان نوع نگرش به مقوله تابآوری و نحوه تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود وعلل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات تقلیل خطر، خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تاثیراساسی قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی ارتباط متقابل پایداری شهری و تاب آوری شهری انجام گرفتهاست و با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد تاب آوری شهری، تاب آوری و پایداری شهری، توسعه پایدار شهری و ارائه راهبردها برای پایدار نمودن شهروندان پرداخته است.

نویسندگان

وحید مهدویان

دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان و معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان