بررسی اثر متبابولیت های گیاهی بر بیوفیلم باکتری های مختلف در آبزیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FOODCONG05_058

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1401

چکیده مقاله:

بیوفیلم یک اجتماع میکروبی پیچیده است که درون ماتریکس پلی ساکاریدی و یا پروتئینی محصور شده است.بیوفیلم باکتریایی یک خطر جدی در صنعت غذا بوده و از جنبه های مختلفی مانند بیماریهای مرتبط به عفونتهای مزمن انسانی، بیماریهای دامی و گیاهی و همچنین در واحدهای فرآوری مواد غذایی دارای اهمیت است.حذف بیوفیلم ها از مواد غذایی و سطوح دشوار است و یافتن روشی آسان، اقتصادی و کارا برای حذف یا غیرفعال سازی آن ها ضروری به نظر می رسد. از طرفی، گزارشات مربوط به افزایش بیماری های مرتبط با غذاهای خام یا نیم پز در سطح جهانی نگران کننده است. از اینرو، در این مطالعه به بررسی اثر متابولیت های گیاهی مانند اسانس های روغنی به عنوان روشی مقرون به صرفه در حذف بیوفیلم آبزیان می پردازیم. بسیاری از مطالعات حاکی از آن بود که استفاده از اسانس های روغنی مختلف نقش موثری در کاهش بیوفیلم باکتری هایی مانند ویبریو داشته است، به نظر می رسد که ارزیابی حسی یکی از عوامل محدود کننده استفاده از اسانسهای روغنی۱ در آبزیان باشد. بنابراین پیشنهاد می شود با انجام مطالعات بیشتر در این زمینه راهکار مناسبی همچون استفاده از انکپسولاسیون این ترکیبات، ارائه گردد.مطالعه حاضر به معرفی بیوفیلم باکتریایی در آبزیان، مقاومت باکتریایی در فاز بیوفیلم و مکانیسمهایضدبیوفیلمی متابولیت های گیاهی می پردازد.

نویسندگان

فتانه هاشم پور بلترک

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی تهران، ایران

منوچهر دادگرنژاد

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی تهران، ایران

بهروز جنت

مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی تهران، ایران