بررسی نقش راهنمایی و مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ) مطالعه موردی مرکز علمی -کاربردی شهرداری سرباز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM03_609

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401

چکیده مقاله:

راهنمایی و مشاوره صحیح و مناسب برای ارتقای سطح کیفی زندگی و پیشرفت در جامعه بهویژه در مراکز آموزشی در طی دوران تحصیل دانش-آموزان و دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشگاه ها مسوولیت خطیری در تربیت دانشجویان بر عهده دارند و برای رسیدن به این هدف، ارائه ی مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان یک ضرورت است. این مطالعه با هدف بررسی نقش راهنمایی و مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز علمی - کاربردی شهرداری سرباز، از دو دیدگاه اساتید و دانشجویان طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ۶۳ دانشجو ۳۵) مرد، ۲۸ زن) مقاطع کاردانی و کارشناسی و همچنین ۱۵ استاد ۱۱) مرد، ۴ زن) که تمام اساتید دارای مدرک کارشناسی ارشد بودهاند نظراتشان مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج تحقیق نشان میدهد که راهنمایی و مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر زیادی دارد. ۵۶ نفر از دانشجویان گزینه خیلی زیاد و زیاد، همچنین ۱۳ نفر از اساتید همین گزینه ها را انتخاب نمودهاند. نتایج نشان داد راهنمایی و مشاوره نقش شایانی در پیشرفت تحصیلی دارد و نمیتوان از نقش راهنمایی و مشاوره چشم پوشی کرد.

کلیدواژه ها:

راهنمایی و مشاوره ، پیشرفت تحصیلی ، دانشجو ، مرکز علمی و کاربردی شهرداری سرباز ، اساتید

نویسندگان

عبیداله اربابی

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

مطهره دهقانی

کارشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس رسالت زاهدان، زاهدان

محمدذاکر نظرزایی

دانشجوی کاردانی امور اداری، مرکز علمی _ کاربردی شهرداری سرباز، سرباز

پریسا کمال زئی

دانشجوی کاردانی امداد و سوانح، مرکز علمی _ کاربردی شهرداری سرباز، سرباز

طاهره کمال زهی شاد

دانشجوی کاردانی امداد و سوانح، مرکز علمی _ کاربردی شهرداری سرباز، سرباز