جرایم علیه بشریت: مفهوم شناسی با عنایت به طرح ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین الملل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 216

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_100

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

جرایم علیه بشریت یکی از جدی ترین و شنیع ترین جنایاتی است که پس از جنگ جهانی دوم در شمار جرایم بین المللی درکنار جنایات جنگی و نسل کشی به کار رفته است؛ مراجع و محاکم بین المللی کیفری پس از جنگ جهانی دوم از جملهدادگاه های نورمبرگ و توکیو در اسناد تنظیم کننده خود به این مهم پرداخته اند و مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن درنظر گرفتند. بعدها با وقوع درگیری ها و منازعات مسلحانه بین المللی، همچون درگیری هایی در یوگسلاوی سابق و رواندا،کامبوج، لبنان، عراق و... جرایم علیه بشریت بطور جدی تر مورد بررسی قرار گرفت، بطوریکه کمیسیون حقوق بین الملل رابر آن داشت تا در قالب طرح های گوناگون پیش نویس، مواد و قانونی را در رابطه با این جرایم تنظیم کند، مواردی همچونطرح پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشر و طرح پیش نویس راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه بشریت؛ اینمقاله با مطالعه و بررسی این اسناد، تحولاتی که این دسته از جرایم بین المللی تا به امروز گذرانده اند را، مورد بررسی قرار دادهاست؛ در طرح پیش نویس سال ۲۰۱۹ ، کمیسیون حقوق بین الملل به هر دو وظیفه مهم خود، یعنی تدوین و توسعه حقوق بینالملل پرداخته است و امید است که همچون طرح پیش نویس کمیسیون در رابطه با جنایت نسل کشی که بعدها منجر به یککنوانسیون بین المللی گردید، این طرح پیش نویس نیز زمینه انعقاد یک کنوانسیون بین المللی در رابطه با جرایم علیه بشریترا فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

جرایم بین المللی ، جرایم علیه بشریت ، کمیسیون حقوق بین الملل

نویسندگان

امید صالحی موحد

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد واحد همدان