بررسی آلودگی به توتال کانت، اشرشیاکلی ، سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت منجمد، تازه، چرخ شده و تخم مرغ های عرضه شده در شهرستان کرج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZOON-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

گوشت و تخم مرغ از جمله مواد غذایی هستند که به لحاظ دارا بودن اسیدآمینه­های ضروری، اسیدهای چرب اشباع، غیراشباع و مواد معدنی جزء نیازهای طبیعی روزانه بدن محسوب می­شوند. اما آلودگی به میکروارگانیسم­های پاتوژن می­تواند مخاطراتی را برای مصرف­کنندگان به وجود بیاورد که سبب وقوع اپیدمی­هایی گردد؛ لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آلودگی به توتال کانت، اشرشیاکلی، سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت منجمد، تازه، چرخ شده و تخم­مرغ می­باشد. تعداد ۲۰۰ نمونه مواد غذایی که از هر کدام ۵۰ نمونه را از مراکز عرضه موجود در شهرستان کرج، اخذ و به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی انتقال داده و آزمایش­های مربوط به سالمونلا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و کلی­فرم را روی آن­ها انجام گرفت. سطح معنی­ داری p <۰۰/۰۵ در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان آلودگی به میکروارگانیسم­ های استافیلوکوکوس، اشرشیاکلی، سالمونلا و کلی­فرم مربوط به گوشت چرخ­شده بود که به ترتیب ۱۴ درصد نمونه ­ها ۱۰۰ درصد آلودگی به استافیلوکوکوس، ۱۴ درصد سالمونلا، ۱۲ درصد اشرشیاکلی و ۱۰۰ درصد آلودگی کلی­فرمی داشت و تخم­مرغ در بین مواد غذایی آزمایش شده کمترین میزان آلودگی را داشت. با توجه به میزان آلودگی بالا در گوشت چرخ­شده به تمام میکروارگانیسم­های مورد آزمایش، لذا باید از تهیه این محصول در مراکز عرضه غیرمجاز خودداری و این محصول را درمراکز عرضه­ که تاییدیه دامپزشکی دارند تهیه کرد.

نویسندگان

منصوره فراهانی

Graduated in food hygiene, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

ابراهیم رحیمی

Department of Food Hygiene, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

نجمه واحددهکردی

Department of Food Hygiene, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.