ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 29

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-45-4_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

چکیده مقاله:

بهبود کیفیت محیط زیست به عنوان معیاری برای بهبود کیفیت زندگی، عاملی اساسی در توجه به مناطق حفاظت شده است. مدیریت مناطق حفاظت شده نیازمند رویکردی جامع در فرآیند تصمیمگیری می باشد. مطالعه حاضر در بهار۱۳۹۷ و با تکیه بر نظر کارشناسان، ساکنین و گردشگران مناطق حفاظت شده ی استان همدان صورت پذیرفته است. اطلاعات جمع آوری شده از ۴۰۰ پرسشنامه ی توزیعی در منطقه با ترکیبی از مدل های SWOT و روش تحلیل شبکه ای ANP، تجزیه و تحلیل شده است. روش تحلیل شبکه ای به صورت یک روش تصمیم گیری چهار مرحله ای مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش ماتریس SWOT استراتژی های بهینه با تاکید بر نقاط ضعف قوت فرصت ها و تهدیدها تعیین و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای نسبت به رتبه بندی این استراتژی ها اقدام شده است. چهار استراتژی نهایی توسط کارشناسان تعیین شده و با استفاده از نظرات پرسش شوندگان رتبه بندی نهایی صورت گرفت. استراتژی توسعه پایدار و استراتژی حفاظت سبز با ضرائب ۰/۳۳۲ و ۰/۲۸۸ به عنوان استراتژی های غالب در مناطق مورد مطالعه انتخاب گردیدند. نتایج از اصلاح رویکرد فعلی حمایت کرده و انتظار میرود نتایج مطالعه در سیاست گذاری ها، در منطقه ی مورد مطالعه مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای سایر مطالعات در زمینه ارزیابی استراتژی های منطقه ای در مناطق مختلف کشور استفاده شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد سلطانی ذوقی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

افسانه سراج الدین

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

احمد فتاحی اردکانی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی منابع طبیعی و کویر شناسی،دانشگاه اردکان، اردکان، ایران