بهینه سازی کیفیت خدمات پرستاری تحت تاثیر زمانبندی شیفت پرستاران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 338

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_035

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

خدمت رسانی پرستاران به عنوان بزرگترین بخش از کارکنان بیمارستانی، نقش مهمی را در کیفیت مراقبت از بیماران ایفا میکند. پرستاران بخش اورژانس به عنوان خط مقدم بیمارستان در پاسخگویی به طیف وسیعی از بیماران، به دلیل الزام به حضور در شیفتهای بعد از ظهر و شب، همواره با مشکلات ناشی از زمانبندی نامناسب شیفتهای کاری مواجه هستند. در این مقاله مساله زمانبندی شیفتهای کاری پرستاران بخش اورژانس با در نظر گرفتن ترجیحات به صورت متمرکز بررسی شده است. این مساله چندهدفه، به صورت برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته مدلسازی شده و با توجه به چندهدفه بودن مساله از روش LP-metric برای تبدیل اهداف مساله به یک هدف جامع استفاده شده و تحلیل حساسیت روی ضرایب تابع هدف جامع صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که با کاهش ضریب اضافه کاری حتی با وجود افزایش ضرایب ترجیحات شیفت-های کاری و ترجیحات روز آخر هفته، مقدار تابع هدف جامع کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدمهدی نصیری خونساری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران

شهلا قربانی

کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی