بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و سیستم های اطلاعاتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_201

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

مدیریت تامین از دو منظر عملیاتی و استراتژیک قابل بررسی است. از نظر عملیاتی، مدیریت تامین همان وظایف خرید سنتی را که پشتیبانی تولید است، بر عهده دارد و از نظر استراتژیک، راهبردها، رویکردها و روشهایی برای شناسایی مزایای رقابتی و بهبودهای حاصل از فرآیند خرید، بهویژه از طریق درگیری مستقیم و تعامل با تامینکننده است. دانش و سرمایه فکری سازمان یک عامل اصلی رقابت است و از نگاهی دیگر این زنجیره های تامین هستند که با هم رقابت می کنند؛ بنابراین سازمان ها می بایستی بکوشند به صورت یکپارچه هماهنگ با سایر اعضای زنجیره قابلیت های رقابتی کل زنجیره تامین را بهبود دهند. فناوری اطلاعات با فراهم کردن اطلاعات به موقع، درست و معتبر، منجر به بهبود عملکرد شرکت و شرکا در زنجیره تامین میشود. استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات بر قابلیتهای زنجیره تامین تاثیر گذارده و به دنبال آن عملکرد زنجیره تامین نیز تحت تاثیر قرار میگیرد . در این مسیر موضوع مدیریت یکپارچه سرمایه دانشی زنجیره تامین نیز چه در بهبود ویژگی های عملکردی زنجیره و چه در ارتقای انسجام زنجیر اهمیت دارد. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و سیستمهای اطلاعاتی، در عین حال برجسته ساختن و گوشزد کردن نکات کلیدی و حیاتی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و شاکلهی با ارزش آن در راستای ارتقاء سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه، جامع و کارآمد بهمنظور تسهیل فرآیند خرید در یک چارچوب نظاممند برد-برد برای تمامی افراد ذی نفع در زنجیره تامین که تولید تا مصرف را شامل میشود، میباشد. در نتیجه، برای این که سیستمی بتواند به طوری موثر و قدرتمند در سازمانها ایفای نقش و آنها را در دستیابی به اهداف خود کمک کند، میبایستی به نقش و جایگاه مدیریت دانش در سازمانها و نحوه استقرار آن آگاه باشد.

نویسندگان

علیرضا مقدسی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)

زهرا خدابخشی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد آموزش الکترونیکی، دانشگاه فردوسی مشهد

سیده مارال مهدویان مشهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد آموزش الکترونیکی، دانشگاه فردوسی مشهد