CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و سیستم های اطلاعاتی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و سیستم های اطلاعاتی
شناسه ملی مقاله: BEACONF03_201
منتشر شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا مقدسی - استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)
زهرا خدابخشی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد آموزش الکترونیکی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیده مارال مهدویان مشهدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد آموزش الکترونیکی، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
مدیریت تامین از دو منظر عملیاتی و استراتژیک قابل بررسی است. از نظر عملیاتی، مدیریت تامین همان وظایف خرید سنتی را که پشتیبانی تولید است، بر عهده دارد و از نظر استراتژیک، راهبردها، رویکردها و روشهایی برای شناسایی مزایای رقابتی و بهبودهای حاصل از فرآیند خرید، بهویژه از طریق درگیری مستقیم و تعامل با تامینکننده است. دانش و سرمایه فکری سازمان یک عامل اصلی رقابت است و از نگاهی دیگر این زنجیره های تامین هستند که با هم رقابت می کنند؛ بنابراین سازمان ها می بایستی بکوشند به صورت یکپارچه هماهنگ با سایر اعضای زنجیره قابلیت های رقابتی کل زنجیره تامین را بهبود دهند. فناوری اطلاعات با فراهم کردن اطلاعات به موقع، درست و معتبر، منجر به بهبود عملکرد شرکت و شرکا در زنجیره تامین میشود. استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات بر قابلیتهای زنجیره تامین تاثیر گذارده و به دنبال آن عملکرد زنجیره تامین نیز تحت تاثیر قرار میگیرد . در این مسیر موضوع مدیریت یکپارچه سرمایه دانشی زنجیره تامین نیز چه در بهبود ویژگی های عملکردی زنجیره و چه در ارتقای انسجام زنجیر اهمیت دارد. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و سیستمهای اطلاعاتی، در عین حال برجسته ساختن و گوشزد کردن نکات کلیدی و حیاتی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و شاکلهی با ارزش آن در راستای ارتقاء سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه، جامع و کارآمد بهمنظور تسهیل فرآیند خرید در یک چارچوب نظاممند برد-برد برای تمامی افراد ذی نفع در زنجیره تامین که تولید تا مصرف را شامل میشود، میباشد. در نتیجه، برای این که سیستمی بتواند به طوری موثر و قدرتمند در سازمانها ایفای نقش و آنها را در دستیابی به اهداف خود کمک کند، میبایستی به نقش و جایگاه مدیریت دانش در سازمانها و نحوه استقرار آن آگاه باشد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مدیریت زنجیره تامین، سیستم های اطلاعاتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1557705/