پیشرفت در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا: (مطالعه ی موردی بحران اکراین و کوزوو)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IOIU-4-10_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف مقاله ی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه یاروپا پس از لیسبون با استفاد از مطالعه ی موردی در بحران اکراین در سال ۲۰۱۴ ومقایسه ی آن با جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ است. بدین منظور، ابتدا معاهده ی لیسبون وتفاوتهای آن با معاهده ی ماستریخت موردبررسی قرار می گیرد، سپس به تفاوت هایبحران اکراین با بحران کوزوو اشار خواهد شد. درنهایت عملکرد دستگاه سیاست خارجیاتحادیه ی اروپا درخصوص این بحران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

سیاست خارجی و امنیتی مشترک ، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک ، کوزوو ، بحران اکراین ، توافق لیسبون

نویسندگان

یوسف مولایی

استادیار بازنشسته دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عیسی عادلی

دانش آموخته کار شنا سی ار شد دان شگاه تهران، دان شکده حقوق و علوم سیا سی، تهران، ایران