بررسی ارتباط مدیریت کارآفرینی با مدیریت مالی در شهرداری تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_134

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1401

چکیده مقاله:

کارآفرینان را می توان عاملان قدرتمند تغیر نامیدکه تسزیع بخش و تسهیل گر دگرگونی ها و تحولات بنیادین در جوامع می باشند.آنان ارتقا دهنده منابع از سطحی به سطح دیگر می باشند تا ارزش افزوده بیشتری کسب نمایند.آنها همچنین به ارتقای بهره وری به عنوان اکسیر حیات بخش کشورها پرداخته و از راه اشتغال کارآمد و مولد همه عوامل به رشد و توسعه بسیاری از شاخص ها کمک نموده و به بسیاری ار ناهنجاریها، اضطرابات و ناامنی های اجتماعی خاتمه می بخشند سرمایه اصلی شرکتهای تولیدی و خدماتی محسوب می گردد. علیرغم توجه و تمرکز بسیار بر کارآفرینی در ادبیات مدیریت، توجه استراتژیک به کارآفرینی و ارائه الگوی هماهنگ برای استراتژی های آن، مورد غفلت واقع شده و تنها در چند سال اخیر، مباحث کارآفرینی استراتژیک مطرح گردیده است. در حالی که به اعتقاد بسیاری از نویسندگان، استفاده استراتژیک از کارآفرینی، بزرگراه ارزش آفرینی. ایجاد مزیت رقابتی پایدار و ثروت ورفاه است. به عبارت دیگر کارآفرینی و استراتژی دو روی یک سکه هستند که هر دو بر ارزش آفرینی تاکید دارند و لذا سرمایه گذاری در این مفهوم برای تمام سازمانها و شرکتها بسیار حیاتی و ضروری است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حامد مریدی

پژوهشگر و نویسنده شهرداری تهران - کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی - ایران