تاثیر نیروی اطلاعات پاکستان برامنیت مرزی ایران و افغانستان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_168

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف این مقاله این است که نقش نیروهای اطلاعاتی پاکستان در امنیت مرزی ایران ، افغانستان و ارتباط بین گروه های تروریستی جندالله،جیش العدل، انصار فرقان،القائده، طالبان ونقش طالبان را بعنوان یکی از ابزارهای فشار بر افغانستان و همچنین ارتباط بین طالبان افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد. بین طالبان و آی اس آی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. سازمان اطلاعاتی پاکستان طالبان را داخل خاک پاکستان در مدارس علمیه پرورش داده میکند، و سوا اصلی آن چگونه سازمان اطلاعات پاکستان در نا امنی مرزی با ایران، افغانستان نقش دارد؟ و درنتیجه فرضیه های آن سیستم اطلاعاتی پاکستان(ای اس ای)در نا امنی مرزی ایران وافغانستان نقش بسزایی دارد. سیستم اطلاعاتی پاکستان(ای اس ای)در نا امنی اجتماعی ایران وافغانستان نقش بسزایی دارد. این پژوهش از نوع بنیادی بوده و با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و چهارچوب تئوریک آن، می توان این تحقیق را از نوع کیفی- توصیفی و تحلیلی قلمداد کرد و در نتیجه طالبان تامین کننده منافع استرانژیک کشور های آمریکا،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،انگلستان و به ویژه پاکستان هستند.

نویسندگان

سجاد بهاروند

گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

رضا شیرزادی

گروه علوم سیاسی ورابط بین الملل، واحدکرج، دانشگاه آزاداسلامی، کرج، ایران

سروش امیری

گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران