طراحی الگوی توسعه مهارت های مدیریتی مدیران با روش نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMC-19-4_007

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگویمهارت های مدیریتی مدیران در قالب یک الگوی پارادایمی با روش داده بنیاد بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل ۳۰۰ نفر از خبرگان و متخصصان و افراد آگاه در زمینه مهارت های مدیریتی مدیران بود. روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند بود که ۳۰ نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران که همگی جزء پرسنل متروی تهران بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها سندپژوهی و میدانی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. پرسشنامه گردآوری داده ها به روش داده بنیاد با رهیافت نظام مند تهیه شد. روایی پژوهش به روش سه سویه سازی و پایایی آن به روش توافق بین کدگذاران تعیین شد. برای تحلیل داده های کیفی از فراترکیب و تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شد. در نهایت ۳ بعد و ۱۳ مولفه و ۶۵ شاخص به دست آمد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد ابعاد مهارت های مدیریتی مدیران شامل بعد فردی (خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیرت حل اثربخش مسئله)، بعد میان فردی (ارتباطات سازنده، انگیزش اثربخش، تاثیرگذاری، مدیریت تضاد)، و بعد گروهی (تفویض اختیار، مهارت کارتیمی ، هدایت تغییر مثبت، به کارگیری تکنولوژی، به کارگیری الزامات مدیریتی) است. بر اساس یافته های به دست آمده الگوی ارائه شده از برازش نسبتا قابل قبول برخوردار است که مورد تایید قرار گرفت.  

کلیدواژه ها:

داده بنیاد ، رهیافت نظام مند ، مهارت ، مهارت های مدیریتی مدیران

نویسندگان

حمیدرضا اسد

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

امیرحسین محمودی

استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

بهارک شیرزاد کبریا

استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

فاطمه حمیدی فر

استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسفندیاری مقدم (۱۳۹۴). «تعیین مهارت های حرفه ای و شخصی ...
 • اشرفی، مریم (۱۳۹۵). «بررسی عوامل تاثیرگذار در انتصاب و انتخاب ...
 • افشاری و همکاران (۱۳۹۵). «بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی ...
 • تونی بوش (۱۳۹۵). تئورهای رهبری و مدیریت آموزشی، ویرایش چهارم، ...
 • حمیدی زاده، امیر (۱۳۹۲). «بررسی رابطه ساده و چندگانه مهارت ...
 • خجسته پور، علی رضا (۱۳۹۵). «طراحی مدل توسعه مهارت های ...
 • رضائیان، علی رضا (۱۳۹۵). مبانی سازمان و مدیریت، چ ۱۹، ...
 • سادات عربی، محسن (۱۳۹۷). «بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران ...
 • سلطانیه، اشرف (۱۳۹۷). «طراحی و تبیین الگوی مهارتی مدیران کارکردی ...
 • قلی زاده، احمد (۱۳۹۴). «بررسی رابطه بین مهارت های سه ...
 • کریمی، مریم (۱۳۹۷). «طراحی مدل مهارت های مدیریتی مدیران شرکت ...
 • محمودی، امیرحسین؛ اکرم عابدی (۱۳۹۹). نظریه ها، سازمان و مدیریت، ...
 • مقیمی، سید محمد (۱۳۹۵). مبانی سازمان و مدیریت، چ ۴، ...
 • نیازآذری، کیومرث؛ مریم تقوایی یزدی؛ مریم نیازآذری (۱۳۹۳). نظریه های ...
 • ReferencesAfshari, M., Honari, H., & Ghafouri, F. (۲۰۱۰). “Investigating the ...
 • Baum, RJ., Lock, EA., & Smith, KG. (۲۰۰۱). “A multidimensional ...
 • Bush, T. (۲۰۱۶). Theories of leadership and educational management, Fourth ...
 • Esfandiari Moghadam (۲۰۱۵). “Determining the professional and personal skills of ...
 • Mahmoudi, A. H. & Abedi, A. (۲۰۲۰). Theories of organization ...
 • Mark, T. & Schenkel, H. HT. (۲۰۰۴). Vested interests: how ...
 • Moghimi, S. M. (۲۰۱۶). Principles of organization and management, , ...
 • Niaz-Azari, K., Taqvaei Yazdi, M., & Niaz-Azari, M. (۲۰۱۴). Theories ...
 • Reham, A., Eltantawy, GiuniperoL, & Gavin, L. (۲۰۰۹). “A strategic ...
 • Sadat-Arabi, M. (۲۰۱۸). “Investigating the effect of managerial skills of ...
 • نمایش کامل مراجع