بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_023

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

با توجه به محیط رقابتی دنیای امروز، مزیت رقابتی و عوامل اثرگذار بر آن بسیار حائز اهمیت است، از این رو سازمانها در پی کسب روشی های برای ایجاد یا افزایش مزیت رقابتی خود هستند تا بتوانند بقای خود را حفظ نمایند. مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها, منابع انسانی است. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان, موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند. تحقیقات زیادی در رابطه با مزیت رقابتی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. ما نیز در این تحقیق به بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی پرداخته ایم و با مطالعه و استناد به تحقیقات پیشین تعهد سازمانی و مزیت رقابتی و رابطه ی آنها را به دقت مورد بررسی قراردادیم و مدل مفهومی بیان کردیم و سعی نمودیم تا ارتباط مستقیم و غیرمستقیم این دو متغییر را از ابعاد مختلف نشان دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا میتوانیم با ایجاد تعهدسازمانی در کارکنان مزیت رقابتی ایجاد کنیم یا خیر؟

نویسندگان

فاطمه فرخ روز

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی