یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BNDCONF01_181

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقاله مروری حاضر با هدف تاثیر آموزش یادگیری خود تنظیمی بر کیفیت تدریس معلمان و عملکرد تحصیلی دانش-آموزان انجام شده است یافته های پژوهشی نشان می دهند که بسیاری از دانش آموزانی که می توانند جنبه های شناختی، انگیزشی و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم و کنترل کنند، به عنوان یک یادگیرنده بسیار موفق بوده اند. این یافته ها نشان می دهد که یادگیری خودتنظیمی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است و یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی، باید یادبگیرند که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خود را به رغم مشکل بودن تکالیف درسی حفظ کنند( پنتریچ و زوشو ، ۲۰۰۷؛ شانک و زیمرمن ، ۲۰۰۶؛ به نقل از بمبوتی، ۲۰۰۸).

نویسندگان

ناهید یساول

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

محبوبه سلیمان پورعمران

استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران