سنتز و شناسایی رزین های اکریلیک، بررسی ترکیب کوپلیمر و دمای انتقال شیشه ای آنها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IACS06_080

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1401

چکیده مقاله:

لاتکس کوپلیمر(استایرن- اکریلات) دارای خواصی همچون پراکنش خوب در آب، اتصال خوب به زیرلایه، دمای پایین تشکیل فیلم، سختی، پایداری نوری و شیمیایی خوب است. علاوه بر این موارد، کارایی بالا، استفاده آسان، قیمت کم و سازگاری با محیط زیست نیز مورد توجه است. این لاتکسها در صنایع مختلف از جمله رنگ، پوشش، جوهر، چسب و دارورسانی کاربرد دارند. در پژوهش حاضر، لاتکس کوپلیمر(استایرن-بوتیلاکریلات) با پلیمریزاسیون امولسیونی رادیکال آزاد و با ترکیب درصدهای مختلفی از مونومرها سنتز شد. ترکیب کوپلیمر، درصد تبدیل و دمای انتقال شیشهای((Tg به ترتیب با آزمونهای طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (¹H NMR)، وزن سنجی و گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) بررسی شد. طبق نتایج H NMR و با محاسبات انتگرال زیر سطح پیکها مشاهده شدکه سنتز لاتکسها مطابق با درصد مولی موردنظر از مونومرهای استایرن و بوتیلاکریلات به درستی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون DSC با مقادیر دمای انتقال شیشهای پیشبینی شده با روابط Fox و Gordon-Taylor مقایسه و بررسی شد. مشاهده شد که مقادیر Tg پیشبینی شده با رابطه ی Gordon-Taylor اختلاف کمتری با نتایج حاصل از آزمونDSC دارد.

کلیدواژه ها:

پلیمریزاسیون امولسیونی ، لاتکس پلیمری ، لاتکس های پایه اکریلاتها ، دمای انتقال شیشه ای

نویسندگان

پانیذ بختیاری

گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهدی عبداللهی

گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

جمال اعلایی

پژوهشگاه صنعت نفت، تهران