طراحی و توسعه همکارانه نرم افزار یکپارچه تصمیم یار نگهداری و تعمیراتپیشگیرانه ی زیرساخت های شهر هوشمند بر اساس تحلیل داده های انباشته

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

198

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE08_065

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

چکیده مقاله:

امروزه با گسترش شهرنشینی، زیرساخت های شهری از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از طرفی دیگر، با توجه به افزایش طول عمرزیرساخت های شهری، بهره برداری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اطلاعات حاصل از بهره برداری در طول سالیان متمادی به وجودمی آید. درصورتی که این اطلاعات به صورت سنتی جمع آوری شوند، بررسی و پردازش آنها با مشکلاتی همراه خواهد بود. همچنین ایناطلاعات ارزش بسیاری در روند و دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات را در اختیار بهره برداران قرار می دهد. بنابراین نیاز به سیستمیجامع جهت جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت استفاده در دوران بهره برداری احساس میشود. چارچوب اسکرام یک روش تکرارشوندهبرای پروژه هایی با نیازمندی های پیچیده است. به دلیل وجود نیازمندی های متعدد و لزوم دخیل کردن آنها در توسعه نرم افزار این پروژه،از این چارچوب در مدیریت پروژه نرم افزار استفاده شد هاست. پس از بررسی لزوم این سیستم و سیستم های مشابه، رویکرد جامع جهتتوسعه نر مافزارهای نگهداری و تعمیرات ارائه می شود. پس از آن پیمانه های مورد نیاز پیشنهاد شده و در نهایت روند توسعه سیستم در یکنمونه موردی در شبکه توزیع برق بررسی می گردد. در انتها نیز مزایای این سیستم جهت تصمیم سازی با داده های دقیق و کاهش زمان وهزینه جمع آوری اطلاعات بیان می گردد. روند این پژوهش به گونه ای است که از آن میتوان در توسعه کلیه سیستم های مبتنی بر وباستفاده نمود .

کلیدواژه ها:

تعمیرات و نگهداری ، نت پیشگیرانه ، داده کاوی ، سیستمی یکپارچه تصمیم یار

نویسندگان

محمدحسینتمنائی فر
محمدحسین تمنائی فر

دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران

محمدغفوریان نصیری
محمد غفوریان نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

پارسامحمدی
پارسا محمدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران

مبیناحق شناس
مبینا حق شناس

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

محمدمهدیقدمگاهی
محمدمهدی قدمگاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی تهران ایران

مهدیسعلی مددی
مهدیس علی مددی

دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علیرضافریدونیان  ir.ac.kntu.email@fereidunian
علیرضا فریدونیان ir.ac.kntu.email@fereidunian

استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران