بررسی اهمیت پاسخگویی در شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS08_075

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

چکیده مقاله:

پاسخگویی، مسئله ای مهم و چالش آور در نظام های اداری و سیاسی بیشتر کشورها است. در سازمان های دولتیکه امروزه دستخوش تغییرات زیادی شده اند، مساله پاسخگویی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات و اقداماتکارگزاران همواره بر امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اثر می گذارد. مطبوعات علمی واجتماعی هر دو به اهمیت پاسخگویی در مدیریت تاثیرگذار سازمان ها پی برده اند. پاسخگویی، بدنه و پیکرهاساسی تئوری سازمانی می باشد و به عنوان نیروی جاذب بین سیستم های اجتماعی عمل می کند. در این مقاله بهدلیل اهمیت این موضوع در شهرداری مشهد به شکل مروری به بررسی اهمیت پاسخگویی پرداخته شده وپیشنهاداتی برای سازمان مورد مطالعه (شهرداری) ارائه شده است.

نویسندگان

صادق مقدسیان مشهدی

کارمند شهرداری مشهد