بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه دارچین بر روغن کلزا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCBCN06_077

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ، استخراج عصاره دارچین با استفاده از روش سرد و سه حلال اتانول، استون و هگزان وبررسی خاصیت آنتیاکسیدانی آن از طریق تعیین زمان پایداری روغن کلزا بود. در این تحقیق، راندمان استخراجعصاره، ترکیبات عصاره از طریق دستگاه GC/MS ، خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره و عدد پراکسید محاسبهگردید. راندمان استخراج عصاره توسط حلال اتانول بیشتر از دو حلال دیگر بود، چون قطبیت بالاتری داشت،اما خاصیت آنتی اکسیدانی در عصاره استونی بیشتر بود. بیشترین ترکیب موجود در عصاره دارچین، سینامیک آلدهید به میزان ۶۲/۰۹% بدست آمد. در بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های دارچین در روغن کلزا مشخص شد که با افزایش غلظت عصاره ها، اثر آنتی اکسیدانی آنها بیشتر شد و عصاره استونی بهتر از عصارهاتانولی عمل کرد، به طوری که عصاره استونی دارچین دارای بیشترین اثر آنتی اکسیدانی بعد از آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ با غلظت ۰/۰۱ درصد بود.

نویسندگان

داود چوبفروش خویی

گروه شیمی ء دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ،ایران