نقش نارضایتی شهروندان در عملکرد مدیریت شهری

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

31

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

QMTM02_462

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

شهر به صورت یک سیستم پویا و باز عمل میکند که ساختار این سیستم هر کدام دارای کارکردهای خاص خود بوده و در عین حال در ارتباط متقابل با سایر ساختارهای سیستم عمل میکنند. این عملکردها و کارکردها در پیوستگی زمانی و مکانی فضایی در حال تغییر و تحول و همچنین در حال باز تولیدند. اما باید به این نکته توجه کرد که کل سیستم شهری چیزی فراتر از تمام اجزاء، ساختارها، کارکردها و عملکردهای آن است و همین امر هم سیستم مدیریتی را میطلبد که با دیدی کلان به مسائل شهری، نه صرفا به اداره اجزا و عناصر و ساختارهای شهری بلکه به اداره کلیت سیستم شهری بپردازد. هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافتهای که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیتها را هماهنگ سازد، از هم میپاشد و به بی نظمی میگراید. همچنین جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر از نظر اجتماعی باعث افزایش همکاری های اجتماعی می شود که پایه های جامعه مدنی را تقویت می کند. امروزه، مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است. در حالی که نارضایتی از عملکرد نهادهای عمومی و احساس تبعیض در ارائه خدمات از سوی شهرداری در مناطق مختلف شهر موجب یاس، ناامیدی و عدم مسئولیت پذیری شهروندان می شود. ایجاد حس رضایت در شهروندان و مشارکت دادن آنان در اداره شهر نیازمند برنامه ریزی منظم و همه جانبه است که مدیریت شهری را قادر می سازد با ارائه تصویری مطلوب از شهرداری و ایجاد تعاملی موثر، شهروندان را در عرصه فعالیت های شهری امیدوار سازد.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: نارضایتی شهروندان ، توانمندی ، مدیریت شهری ، شهرداری تهران

نویسندگان

مهدیعلیقلی
مهدی علیقلی

پژوهشگر و نویسنده شهرداری تهران و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی