جایابی و مقداریابی بهینه منابع تولیدپراکنده همزمان با بازآرایی در شبکه توزیع به کمکالگوریتم بهینهسازی تک هدفه مبتنی بر آموزش و یادگیری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRECE01_060

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

با توجه به توسعه شبکه های توزیع و افزایش تقاضای برق، استفاده از منابع تولید پراکنده و بازآرایی به موازات هم افزایش یافته است.در دهه اخیر به منظور بهبود عملکرد سیستم توزیع، بازآرایی همزمان با جایابی و مقداریابی تولیدات پراکنده مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر آموزش و یادگیری برای حل مساله بهینه سازی، بازآرایی همزمان با جایابی تولیدات پراکنده ا ستفاده شده ا ست.این بهینه سازی شامل کاهش هزینه، تلفات اکتیو و انحراف از ولتاژ بدون تخطی از قیود سی ستم میباشد. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه ۳۳ شینه IEEE شبیه سازی شده و نتایج حاصل از این روش، تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه ها:

الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری ، بازآرایی ، بهینه سازی تک هدفه ، جایابی ، شبکه توزیع

نویسندگان

حسین حاجی نوروز

موسسه آموزش عالی کارون اهواز ، دانشکده فنی برق، اهواز

علیرضا توکلی

گروه مهندسی برق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

وحید هیبت اله پور

موسسه آموزش عالی کارون اهواز ، دانشکده فنی برق، اهواز