بررسی تاثیرات ایجاد پیاده راه در محدوده مرکزی شهرها بر انواع زیرساخت های حمل و نقلی (شخصی همگانی) و آلایندگی با استفاده از شبیه سازی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_019

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

افزایش خودروهای شخصی باعث می شود تعادل عرضه و تقاضا بهم بخورد و برای انجام تعادل دو راه وجود دارد:افزایش عرضه یا کاهشتقاضا. افزایش عرضه باعث افزایش ترافیک و افزایش بیهوده کاربری زمین می شود و در دراز مدت نتایج منفی دارد.مدیریت تقاضا یکی ازمهم ترین بحث های رشته حمل و نقل است که تمام پژوهشگران و فعالان این عرصه آن را پذیرفته اند و در مواجهه با مشکلات حمل ونقلی از آن استفاده می کنند.پیاده محوری و تبدیل مسیرهای درون شهر به قابلیت پیاده محور از جمله اقداماتی است که باعث افزایشاستفاده از حمل و نقل همگانی و کاهش ترافیک می شود و هم چنین کاهش آلودگی هوا و خطرات زیست محیطی را به دنبالدارد.تحقیق حاضر به بررسی تاثیر زیرساخت های پیاده محوری بر کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا در شهر اردبیل می پردازد.برایانجام تحقیق حاضر پس از بیان الزامات پیاده محوری کردن یک خیابان، خیابان شهید مدرس شهر اردبیل بررسی می شود و مشخص میشود که قابلیت پیاده محوری دارد.پس از آن مشخصات هندسی و ترافیکی مسیر جمع آوری شده ودو سناریو برای آن تعریف می شود وبا استفاده از نرم افزار شبیه ساز ایمسان مورد تحلیل قرار می گیرد. سناریوهای معرفی شده شامل سناریوی وضع موجود و سناریویاضافه شدن پیاده راه می باشد که باید با هم مقایسه شوند. همچنین با استفاده از نظر سنجی از کاربران را در ابتدا رضایت استفاده ازپیاده راه بررسی می شود و هم چنین با توجه به درصدی که از انجام آن رضایت دارند سناریوی دوم شکل می گیرد.برای ارزیابی نتایج ازروش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. با توجه به تحقیق حاضر استفاده از پیاده راه برای مسیر مورد مطالعه موثر و قابلیترضایت اکثریت کاربران را به دنبال دارد و اهداف تحقیق را برآورده می کند.

نویسندگان

نیما سراج

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران