بررسی اثر حضور و عدم حضور قارچ مایکوریزا بر پایه هلو و بادام تحت تاثیر تنششوری و خشکی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEGE01_006

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

گیاهان همواره در معرض تنش های محیطی مختلف می باشند و این شرایط باعث محدود شدن تولید محصولات گیاهی در سطح جهانی می شودتنش خشکی و شوری از تنش های محیطی هستند که گیاهان با آن مواجه هستند. تنش خشکی اثرات مضری را روی فرآیندهای مختلفمورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارد. شوری خاک ها نیز یکی از دشواری های اساسی کشاورزی است که رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با تنش ها در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از قارچ های همزیستریشه (میکوریزا آربوسکولار) است. قارچ های میکوریزی می توانند از گیاهان در برابر تنش های محیطی از جمله تنش خشکی و شوری محافظتکنند. مهم ترین ساز و کار قارچ میکوریز، جذب مستقیم آب و انتقال آن به گیاهان میزبان از طریق هیف هاست. گیاهان همواره در معرض تنشهای محیطی مختلف می باشند و این شرایط باعث محدود شدن تولید محصولات گیاهی در سطح جهانی می شود. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی GN هیبرید بادام و هلو تحت تنش شوری (صفر و ۱۴۰ طی زمان های ۲۴ و ۴۸ ساعت) و خشکی (صفر و ۴۰) مربوط به بافت برگ و ریشه و کنترل آن انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که قارچهای میکوریزی توانست از گیاه هیبرید در برابر تنش خشکی و شوری محافظت کند ونشت الکترولیتی را به طور معنیداری در سطح یک درصد در هر دو زمان ۲۴ و ۴۸ ساعت کاهش دهد

نویسندگان

سمیرا مصری

دانشجوی دکترا دانشگاه شهرکرد

حسینعلی بهرامی

استاد دانشگاه تربیت مدرس