رتقاء سطح سلامت دختران جوان با آموزش روش های پیشگیری از رفتارهای پر خطر جنسی در ایدز ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS04_047

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مقدمه : امروزه شیوع رفتارهای پر خطر در جوانان به یکی از مهم ترین و گسترده ترین دل نگرانی های جوامع بشری تبدیل شده است برخی از این رفتارها عامل تعداد زیادی مرگ و جراحات در نوجوانان بوده یا اثرات منفی روی جوامع دارد از جمله مصرف مواد مخدر ، مصرف الکل ، سوء مصرف مواد محرک و رفتارهای جنسی پر خطر ( ابتلا به ایدز ) لذا پژوهشگران تحقیقی را با هدف تعیین ارتقاء سطح سلامت دختران جوان با آموزش روش های پیشگیری از رفتارهای پر خطر جنسی در ایدز در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۵ انجام دادند . مواد و روش ها : پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف تاثیر آموزش ( قبل و بعد ) صورت گرفته است . نمونه های این پژوهش ۳۰۰ دانشجوی دختر واجد شرایط مشغول به تحصیل در دانشکده های پرستاری و مامایی ، بهداشت و پیراپزشکی بود که به روش تصادفی انتخاب شدند . گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت که قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیک و قسمت دوم مربوط به رفتارهای پر خطر جنسی در ایدز بود . اعتبار و اعتماد علمی ابزار به روش اعتبار محتوی و اعتماد از طریق آزمون مجدد انجام گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید . یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش ، میانگین آگاهی در ارتباط با نحوه پیشگیری از رفتارهای پر خطر جنسی در ایدز قبل از آموزش برابر با ۶۴/۷۰ و بعد از آموزش برابر با ۷۱/۲۴ و اختلاف میانگین در حدود ۶/۵۳ می باشد . جهت بررسی اختلاف میانگین از آزمون آماری تی زوج استفاده گردید که با (۰/۰۵ > P و ۲۱ = df و ۱۰/۳۳- = t ) می توان گفت که اختلاف معنی دار بوده و آموزش در پیشگیری از رفتارهای پر خطر جنسی نقش دارد . بحث و نتیجه گیری : یافته های تحقیق حاضر نشان داد میان کسب آگاهی در مورد بیماری ایدز و رفتارهای پر خطر جنسی ارتباط معنی دار وجود دارد لذا به نظر می رسد که دریافت آگاهی و کسب مهارت های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در مدارس و دانشگاه ها می تواند باعث کاهش رفتارهای جنسی پرخطر گردد و کمک موثری در جهت حفظ سلامتی جوانان خواهد بود .

نویسندگان

جمیله امیرزاده ایرانق

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

نوریه امیرزاده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

حمیده خلیل زاده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران