شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت بازاریابی آنلاین و ارائه مدلی برای به کارگیری موفق آنها در محیط فازی و خاکستری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 259

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET14_037

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی آنلاین در محیط عدم اطمینان انجام شد. در واقع این پژوهش بهدنبال دستیابی به این اهداف بود که عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی آنلاین را شناسایی کند و بعد از وزن دهیو تعیین اهمیت هر عامل آنها را رتبه بندی نماید. ارتباطات آنلاین میتواند از بسیاری جهات باعث افزایش کارایی شود. در محتوای عملکرد فروش و رضایت مشتری، جریان اطلاعات تسهیل شده توسط کسبوکار الکترونیکی میتواند با واکنش مستقیم و سریع مشتری هر زمان که کالای جدیدی معرفی میشود به حجم فروش کمک کند. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش دلفی و توزیع پرسشنامه مختلف شاخصهای موثر بر بهبود بازاریابی آنلاین مورد شناسایی قرار گرفته خواهد شد و سپس با استفاده از روش چند معیاره AHP فازی و خاکستری به اولویت بندی شاخصها پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ده عامل فناوری، نفوذپذیری، محتوای پیام، جلب اعتماد، مرتبط بودن با محصول و خدمات، سرگرمکنندگی، استراتژی بازار، خلاقیت، مدیریت ارتباطات و تعاملات و جذابیت بصری در دو گروه محتوایی و ارتباطی مهمترین عوامل شناسایی شده موثر بر موفقیت بازاریابی آنلاین میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در روش فازی مهمترین عوامل ارتباطی به ترتیب اولویت عبارتند از: مدیریت ارتباطات و تعاملات، جذابیت بصری، خلاقیت، استراتژی بازاریابیو سرگرم کنندگی میباشد. نتایج وزن دهی و اولویت بندی با اعداد خاکستری نیز نتایج تقریبا مشابهی را ارائه داد با این تفاوت که جای اولویتهای اول و دوم تغییر نمود. بر اساس روش خاکستری مهمترین عامل ارتباطی جذابیت بصری است و پس از آن مدیریت ارتباطات و تعاملات، خلاقیت، استراتژی بازاریابی و سرگرم کنندگی میباشد. در رابطه با ارتباطات و مدیریت تعاملات باید گفت که این مقوله شامل هر نوع ابتکار، خلاقیت و استراتژی در ایجاد یک ارتباط امن و جذاب است. در ارتباطات، شرکت روابط نزدیکتری با مشتریان دارد و بازخورد آن را بررسی میکند.

نویسندگان

مژگان صادقیان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، اصفهان، ایران

محمد داورپناه جزی

عضو هیئت علمی، گروه برق و کامپیوتر، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، اصفهان، ایران

سیده فاطمه فقیدیان

مدرس مدعو گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، اصفهان، ایران