مروری بر نقش هورمون لپتین بر فعالیت تولیدمثلی دام های نر و پارامترهای کیفی اسپرم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 209

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MVTCONF01_116

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

لپتین تولید اندوکرینی ژن لپتین است که علاوه بر نقش شناخته شده آن در سیری و متابولیسم انرژی، در شروع بلوغ، باروری وآبستنی نیز تاثیرگذار است. لپتین یک آدیپوکین ترشحی مشتق شده از سلول های چربی است. اما امروزه مشخص شده است که آدیپوکینها عوامل مولکولی هستند که در بافت چربی، مغز، سیستم عروقی، کبد، پانکراس، عضله، سیستم ایمنی و خیلی از بافت های تولید مثلیهم در نرها و هم در ماده ها تولید می شود. نقش لپتین به عنوان یک تنظیم کننده ی تولید مثلی، تمرکز جامعه ی دانشمندان را به اینسمت آشکار ساخت. لپتین ممکن است مستقیما در استروئیدزایی بیضه دخالت داشته و مرتبط با رشد بیضه باشد. این یافته ها با مطالعاتبر روی حیوانات و در شرایط آزمایشگاهی ثابت شد و مشخص گردید که استروژن، اثر محرک و آندروژن، اثر مهاری بر ترشح لپتین دارند.نقش های متعددی برای این پلی پپتید در لانه گزینی، عملکرد جفت، رشد رویان و جنین مشخص شد. در مقابل اثرات اثبات شده برباروری جنس ماده، نقش اصلی هورمون، بر شبکه ی تنظیمی کنترل کننده ی تولید مثلی جنس نر به خوبی درک نشده است. اگر چهمقادیر نرمال لپتین اثرات مثبت بر روی فعالیت تولید مثلی جنس نر دارد، مشخص شده است که مقادیر بیش از حد لپتین که در اثرافزایش ترشح از بافت چربی می باشد تاثیرات مخربی بر روی تولید اسپرم و ترشح آندروژن ها به واسطه ی سلول های لیدیگ دارد. با توجهبه این حقیقت که گیرنده ی لپتین بر روی دم اسپرماتوزوئید ها، منطقه ای که به طور اصلی در تحرک اسپرم شرکت می کند، بیان میشود، نقش لپتین در تحرک اسپرم پیشنهاد شده است. بیان شده است که لپتین احتمالا در روند ظرفیت پذیری اسپرم در شرایطآزمایشگاهی تاثیر مثبتی داشته باشد.

نویسندگان

امیر خاکی

دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، مازندران، ایران