حذف فسفات از زه آب کشاورزی با استفاده از نانو جاذب فعال بیوچار باگاس نیشکر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 224

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION02_052

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

افزایش میزان فسفات باعث برهم خوردن تعادل میکروارگانیسم ها و رشد جلبک ها در منابع آبی و مشکلات زیستمحیطی زیادی می شود. هدف از این پژوهش بررسی حذف فسفات توسط نانو ذغال زیستی باگاس نیشکر از زه آبکشاورزی است. به منظور بررسی حذف فسفات اثر سه پارامتر فعالسازی بیوچار: مدت زمان فعالسازی در ماکروویو، توان ماکروویو، نسبت وزنی پتاسیم هیدروکسید به بیوچار KBC انجام شد. به همین منظور برای بررسی آزمایش ها از ۰/۲ گرم جاذب تولید شده در زمان ۲ ساعت در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد در ۱۵۰ میلی لیتر محلول فسفات استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش مدت زمان فعال سازی تا ۱۰ دقیقه، افزایش توان ماکروویو تا ۴۰۰ وات و افزایش نسبت KBC برابر با ۳، میانگین حذف فسفات افزایش یافت و با افزایش این سه پارامتر به بیش از مقدار بهینه، حذف فسفات کاهش یافت. نتایج نشان داد در شرایط بهینه میانگین کارایی خارجسازی فسفات از زه آب آلوده توسط جاذب باگاس نیشکر بیش از ۴۷/۸ درصد بود.

نویسندگان

پریسا مهرابی نیا

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

الهام قنبری عدیوی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

حشمت اله صمیمی

دانشیار گروه شیمی، دانشگاه شهرکرد

روح اله فتاحی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد