بررسی تاثیر فضای مجازی اینستاگرام بر روی افراد زیر ۱۸ سال و برنامه ریزی جهت سازماندهی آن ها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_541

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز ، شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام روی کار امدند و توانستند طرفداران زیادی در بینگروه های سنی به خصوص کودکان و نوجوانان پیدا کنند و انها را تحت تاثیر خود قرار دهند. تاثیراتی که این فضا بر روی کودکان و نوجوانان می گذاردنشان می دهد که فضای مجازی اینستاگرام در جهان امروز یکی از چالش هایی است که کشورهای مختلف دنیا با ان مواجه هستند تا این تعارض را حل کنند. از این رو هدف پژوهش حاضر ، بررسی تاثیر فضای مجازی اینستاگرام بر روی این کودکان و نوجوانان به عنوان قشر اسیب پذیر جامعه و نیز برنامه ریزیجهت سازماندهی آن ها می باشد. این مقاله از نظر هدف ، نظری و کاربردی می باشد که اطلاعات و مطالب مربوط به ان از طریق روش های توصیفی - تحلیلیبدست امده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اینستاگرام اگرچه مضر به نظر می رسد ، ولی مزایایی نیز به همراه دارد. اما چون کودکان و نوجواناننحوه استفاده صحیح از ان را به خوبی نمی دانند به همین دلیل اینستاگرام برای انها مضرات جدی به همراه دارد. همچنین می توان فضای مجازی اینستاگرام رابا فرهنگ سازی ، اموزش همگانی ، افزایش سواد رسانه ای خانواده ها ، به نحوه صحیح ان را مدیریت و سازماندهی کرد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدرضا ظفری

استادیار دانشگاه پیام نور واحد دامغان

احسان لبوحاجی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور دامغان