مدیریت شهری در شهر با تاکید بر حقوق شهروندی

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

39

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_249

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

از جمله مباحث مهم در حقوق بین المللی و جهان، حقوق شهروندی است که شامل مولفه هایی از قبیل آزادی شهروندان در بیان عقیده، تصمیم-گیری در سرنوشت فردی و اجتماعی، تابعیت، امنیت، مسکن و سلامتی و غیره می باشد. حقوق شهروندی در حال حاضر، جزء لاینفک و جدانشدنی جامعه مدنی بوده و در واقع وجود آن، مبنای تشکیل یک جامعه سالم است، زیرا همه افراد می توانند در تمام ابعاد اجتماعی به صورت داوطلبانه مشارکت داشته باشند. افزایش بی حد جمعیت شهری باعث به وجود آمدن مشکلات در حوزه مدیریت شهری شده است، نظر به این مسئله که نقش شهروندان در موفقیت مدیریت شهری مهم است، هدف از این پژوهش، بررسی مدیریت شهری و مولفه های آن در شهر با توجه به حقوق شهروندی است که با روش تحلیلی توصیفی واز طریق کتابخانه ای انجام شد. نتایج این تحقیق و بررسی، ضمن تاکید رابطه مدیریت شهری و حقوق شهروندی، نشان داد که توجه به حقوق شهروندی و اگاهی از این حقوق از طرف شهروندان، منجر به موفقیت در مدیریت شهری شود، همچنین برنامه های مدیریت شهری میتواند با رعایت شاخص های حقوق شهروندی و دادن حق مشارکت به آن ها و ارائه خدمات، این رابطه دو طرف را حفظ نماید

نویسندگان

عاطفهباقری
عاطفه باقری

دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه غیرانتفاعی آپادانا شیراز