مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_010

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آن ها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند.. حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع می باشد.حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی داردکه افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. سابقه برخورداری شهروندان از این حقوق به ظهور ملت های مدرن بازمی گردد اما تدوین آن توسط اندیشمندان سیاسی و حقوقی و ورود آن در قوانین ملت ها سابقه کمتری داشته وعمدتا به دهه های اخیر مربوط می شود و جامعه بشری به تعریف جدیدی از انسان و جامعه پرداخت .انسان دارای توانایی هایی از جمله ازجمله اداره امور شخصی و اجتماعی را دارد.به نظر می رسد شکل گیری و نهادینه شدن توسعه سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در وهله اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی می باشد حقوق شهروندی دارای چهار حوزه اساسی ذکر شده می باشد که همه این حوزه ها در تعامل باهم هستند و توجه به حقوق شهروندان از زوایای مختلف محل توجه بساری از دولت مردان محافلجهانی است.حق تعیین سرنوشت عنصر بنیادین شهروندی است که از طریق مشارکت در امور جمعی تحقق پیدا می کند. بر ایناساس لازم است مکانیسم های مشارکتی مغلوب شهروندی برای تحقق توسعه شهری ارائه گردد تا به شکل گیری فرهنگ سیاسی موافق و هم جهت با حقوق شهروندی برسد.در این مقاله سعی نموده ایم حقوق شهروندی را توضیح دهیم و مولفه های آن را نیز بررسی نماییم

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده