عوامل موثر بر توسعه فرهنگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای نیار)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_200

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی در روستای نیار می باشد. با توجه به اینکه از نتایج این تحقیق مستقیما می توان استفاده کرد لذا تحقیق از نوع کاربردی می باشد. همچنین روش اجرای تحقیق کتابخانه ای و میدانی از نوع پرسشنامه ای خواهد بود. ۱. نهادهای متولی مسائل فرهنگی در توسعه فرهنگی روستای نیار تاثیر دارد. ۲. امکانات و فضاهای فرهنگی در توسعه فرهنگی روستای نیار تاثیر دارد. ۳. مشارکت های مردمی در فعالیت های فرهنگی در توسعه فرهنگی روستای نیار تاثیر دارد. مهمترین عامل موثر بر توسعه فرهنگی روستای نیار نهادهای متولی مسائل فرهنگی است . با توجه به میزان تاثیر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته به ترتیب زیر رتبه بندی شد: ۱-نهادهای متولی مسائل فرهنگی ۲-امکانات و فضاهای فرهنگی ۳-مشارکت های مردمی در فعالیتهای فرهنگی . بدین ترتیب فرضیه اصلی تحقیق مورد قبول واقع شد به این معنا که مهمترین عامل موثر در توسعه فرهنگی روستای نیار عامل نهادهای متولی مسائل فرهنگی است .

کلیدواژه ها:

توسعه فرهنگی ، عوامل موثر بر توسعه فرهنگی ، روستا شهر نیار.

نویسندگان

رقیه عبادی گیلانده

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

ارسطو یاری

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

وکیل حیدری ساربان

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران