تعیین تخلخل و تراوایی اینتروالهای گازی و زون بندی آنها در یکی از میادین خلیج فارس با استفاده از آنالیز خوشه ای

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 326

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNFMEG-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

تخمین نفوذپذیری و تخلخل از جمله مزایای تفسیر نگاره می باشد. اغلب روش هایی که از رابطه تجربی بین نفوذپذیری و تخلخل به دست آمده اند با استفادهاز رخساره های زمین شناسی اعمال می گردند. بر این اساس یک مدل ساخته شده در یک چاه با مغزه گیری کامل میتواند رهنمونی برای دیگر چاه هایحفاری شده جهت تخمین نفوذپذیری در یک سازند تطبیقی باشد. در این تحقیق سعی بر این شده است که از روش آنالیز خوشه ای رخساره های الکتریکیبرای تخمین نفوذپذیری و تخلخل استفاده شود. بدین ترتیب توزیع نفوذپذیری ناشی از ناهمگنی بین نگاره و مغزه را با تحلیل و بررسی رخساره ها می توان -دریافت. داده های ما در این مطالعه از دو چاه در یک میدان گازی در خلیج فارس است که با وجود داشتن اطلاعات مغزه در یک چاه از آن به عنوان چاه کلیدی برای تعمیم مدل رخسارهای در چاه دیگر استفاده کردیم. در این مطالعه از نگاره های (NPHI, NDS, VDL, PHIE_DN, RHOB, DT, PEF, GR) استفاده شده است. با استفاده از رخسارهای الکتریکی ساخته شده در نرم افزار ژئولاگ به ۷ فاسیس و ۴ زون دست یافتیم که میانگین تراواییمغزه و نگاره الکتروفاسیس ساخته شده در چهار زون به ترتیب ۲۱.۳، ۸.۰۳، ۳/۰۱ و ۵۷.۳۹ است. از ۷ فاسیس به دست آمده فاسیس ۶ و ۷ توانایی تولید گاز بیشتر و فاسیس ۱ تولید آب بیشتری را خواهد داشت. ۲ زون گازی در چاه A به ضخامت ۲۷.۱۳ و ۵۲.۵۹ متر و در چاه B به ضخامت ۲۳.۳۹ و ۶۷.۹۲ متر اندازه گیری شد.

نویسندگان

ندا رستم خرمیان

کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، کارشناس رسمی قوه قضاییه