CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین تخلخل و تراوایی اینتروالهای گازی و زون بندی آنها در یکی از میادین خلیج فارس با استفاده از آنالیز خوشه ای

عنوان مقاله: تعیین تخلخل و تراوایی اینتروالهای گازی و زون بندی آنها در یکی از میادین خلیج فارس با استفاده از آنالیز خوشه ای
شناسه ملی مقاله: JR_JNFMEG-2-3_004
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

ندا رستم خرمیان - کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، کارشناس رسمی قوه قضاییه

خلاصه مقاله:
تخمین نفوذپذیری و تخلخل از جمله مزایای تفسیر نگاره می باشد. اغلب روش هایی که از رابطه تجربی بین نفوذپذیری و تخلخل به دست آمده اند با استفادهاز رخساره های زمین شناسی اعمال می گردند. بر این اساس یک مدل ساخته شده در یک چاه با مغزه گیری کامل میتواند رهنمونی برای دیگر چاه هایحفاری شده جهت تخمین نفوذپذیری در یک سازند تطبیقی باشد. در این تحقیق سعی بر این شده است که از روش آنالیز خوشه ای رخساره های الکتریکیبرای تخمین نفوذپذیری و تخلخل استفاده شود. بدین ترتیب توزیع نفوذپذیری ناشی از ناهمگنی بین نگاره و مغزه را با تحلیل و بررسی رخساره ها می توان -دریافت. داده های ما در این مطالعه از دو چاه در یک میدان گازی در خلیج فارس است که با وجود داشتن اطلاعات مغزه در یک چاه از آن به عنوان چاه کلیدی برای تعمیم مدل رخسارهای در چاه دیگر استفاده کردیم. در این مطالعه از نگاره های (NPHI, NDS, VDL, PHIE_DN, RHOB, DT, PEF, GR) استفاده شده است. با استفاده از رخسارهای الکتریکی ساخته شده در نرم افزار ژئولاگ به ۷ فاسیس و ۴ زون دست یافتیم که میانگین تراواییمغزه و نگاره الکتروفاسیس ساخته شده در چهار زون به ترتیب ۲۱.۳، ۸.۰۳، ۳/۰۱ و ۵۷.۳۹ است. از ۷ فاسیس به دست آمده فاسیس ۶ و ۷ توانایی تولید گاز بیشتر و فاسیس ۱ تولید آب بیشتری را خواهد داشت. ۲ زون گازی در چاه A به ضخامت ۲۷.۱۳ و ۵۲.۵۹ متر و در چاه B به ضخامت ۲۳.۳۹ و ۶۷.۹۲ متر اندازه گیری شد.

کلمات کلیدی:
آنالیز خوشه ای، نفوذپذیری، تخلخل، رخساره

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1500863/