آمایش تاب آوری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محله های پاسداران و شهدای شهر ایلام)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 125

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES12_027

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف کلی بررسی میزان تاب آوری زلزله در محله های شهدا و پاسداران شهر ایلام بود، این تحقیق با روش تحلیلی تبیینی ، نظریه مورد بحث را مورد کنکاش فقهی قرار می دهد . در این پژوهش از مدل تحلیلی استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی تحلیلی همراه با سبک استدلالی متعارف در زمینه مطالعات کاربردی و اجرایی است. به این صورت که پس از مطالعه ی مجموعه اطلاعات جمع آوری شده در ارتباط با موضوع، به تجزیه و تحلیل و استدلال و اطلاعات موجود می پردازیم و در نهایت به نتیجه مطلوب رسیدیم. با توجه به مباحثی که در مبانی نظری به میان آمد ، عوامل موثر بر تاب آوری بافت در برابر زلزله به دو بخش عوامل درونی و بیرونی ساختمان تقسیم گردید. با توجه به بخش تحلیل و روی هم گذاری لایه های مختلف که هر یک معرف شاخص های تاب آوری در برابر زلزله هستند ، میزان تاب آوری بخش های مختلف بافت در برابر زلزله مشخص گردید . همچنین نواحی مختلف منطقه نسبت به عوامل درونی و بیرونی مورد سنجش قرار گرفت . نتایج تحلیل نشانگر بالا بودن درجه ی آسیب پذیری بافت (بیش از ۵۵ % ) در برابر زلزله است.

کلیدواژه ها:

تاب آوری ، زلزله ، شهر ایلام ، محله پاسداران و شهدا

نویسندگان

آنوش اسکندری

دکتری مدیریت برنامه ری زی شهر ی ، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان

میکائیل آراسته فر

کارشناسی پیوسته شهرسا زی، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان