ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار زیست محیطی از دیدگاه شهروندان(مطالعه موردی: شهرداری رستم آباد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 250

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF12_035

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1401

چکیده مقاله:

امروزه تلاشها برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان خود نیازمند مدیریت منسجم و هماهنگی است که با حضور تمام سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در تعامل سازنده از موازیکاری، اتلاف منابع محدود و تاخیر در اجرای برنامه های شهری در امان باشد؛ پیرو این دیدگاه که مدتها در مراکز تصمیمگیری و مجامع فکری کشور مطرح بوده و با توجه به احساس ضرورت و فوریت در مورد لزوم تحول در ساختار نظام مدیریت کشور (مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ برنامه سوم و چهارم توسعه) به دولت اجازه داده شده تا وظایف مدیریت شهری را به نهادهای محلی واگذار کند."مدیریت" عامل اصلی و حیات بخش هر سازمان و نهادی است و مدیریت شهری در شهرها عهده دار موضوعات مرتبط با حیات شهری است و آن هنگام ایجاد شهری مناسب زندگی حال و آینده شهروندان، در واقع ایجاد شهر پایدار ماموریت خطیرو الزام آور مدیریت شهری (شهری در مبنای تعریف توسعه پایدار) محسوب میشود. توسعه پایدار شهری یعنی شرایطی که شهرنشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن کمال آرامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند شوند؛ از سوی دیگر نظیر نظریه توسعه پایدار شهری مسائلی همچون جلوگیری از الگوهای محیط شهریو ناحیه ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیهای و ملی، حمایت از بازیافتها، حمایت نکردن از توسعه های زیان آورو برطرف ساختن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح میکند.افزایش روند شهرنشینی و در نتیجه گسترش و توسعه شهرها و حومه آنها بعد از انقلاب صنعتی و پایان جنگ های جهانی شهرها و حومه آنها را به متراکم ترین محله ای تجمع و مصرف منابع طبیعی توسط جمعیت های انسانی و به همان نسبت تولید و انتشار انواع آلودگی ها و در نتیجه دارای بیشترین سهم در تخریب محیط زیست تبدیل کرد مدیریت شهری فضایی که زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت و ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمین را فراهم می کند. در این میان، نقش دولت در سازماندهی مسائل زیست محیطی بخصوص در سال های اخیر، اهمیت جهانی پیدا کرده است

کلیدواژه ها:

عملکرد مدیریت شهری ، توسعه پایدار زیست محیطی ، شهروندان

نویسندگان

عمار خوش چهره

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد رشت، گیلان، ایران