ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه درکشت خالص و مخلوط ماشک گلخوشهای و تریتیکاله

سال انتشار:

1390

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

62

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGRO-13-2_004

تاریخ نمایه سازی: 24 تیر 1401

چکیده مقاله:

به منظور مقایسه عملکرد و کیفیت علوفه تولیدی و تعیین بهترین نسبت کاشت در کشت مخلوط ماشک (Vicia villosa) و تریتیکاله (Triticosecale Wittmack)، آزمایشی در سالهای ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان اجرا گردید. آزمایش با استفاده از دو گیاه علوفهای ماشک گلخوشهای و تریتیکاله در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل تک کشتی تریتیکاله، تک کشتی ماشک ، مخلوط نسبت ۷۵ درصد ماشک+ ۲۵ درصد تریتیکاله، مخلوط نسبت۵۰ درصد ماشک + ۵۰ درصد تریتیکاله، مخلوط نسبت ۲۵ درصد ماشک+ ۷۵ درصد تریتیکاله بودند. میزان بذر مصرفی برای ماشک و تریتیکاله به ترتیب ۹۰ و ۱۲۵کیلوگرم در هکتار بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دو سال نشان داد که عملکرد علوفه خشک ، میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم جذب شده و پروتئین خام در بین سالها و سطوح مختلف ترکیبات کاشت اختلاف معنیداری داشتند. نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که مقدار این صفات در سال دوم آزمایش بیشتر از سال اول بوده و اختلاف معنیداری نیز در بین آنها مشاهده شد. در هر دو سال عملکرد ماده خشک، میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم جذب شده و پروتئین خام مخلوط ۵۰ درصد ماشک+۵۰ درصد تریتیکاله نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. این تیمار با عملکرد علوفه خشک۸۸۵۰ کیلوگرم در هکتار و عملکرد پروتئین ۲/۱۴۱۲کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد کمی و کیفی را به خود اختصاص داد. نسبت برابری زمین در کلیه تیمارهای مخلوط بزرگتر از یک بدست آمد. نسبت برابری زمین برای عملکرد ماده خشک مخلوط۵۰ درصد ماشک+۵۰ درصد تریتیکاله در سال اول و دوم آزمایش ۳۲/۱ و۳۵/۱ و نسبت برابری زمین برای عملکرد پروتئین ۵۴/۱ و ۵۷/۱ نسبت به سایر مخلوطها بیشترین مقدار بود.

کلیدواژه ها:

Hairy vetch ، Mixed cropping ، Protein yield ، Land Equivalent Ratio and Triticale ، تریتیکاله ، عملکرد پروتئین ، کشت مخلوط ، ماشک و نسبت برابری زمین.

نویسندگان

سیده سودابهشبیری
سیده سودابه شبیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

داوودحبیببی
داوود حبیببی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

علیکاشان
علی کاشان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فرزادپاک ن‍ژاد
فرزاد پاک ن‍ژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حسینجعفری
حسین جعفری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

جوادلامعی
جواد لامعی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ...