تحلیلی بر پیشران های توسعه گردشگری شهر کاشان با تاکید بر عملکرد سرمایه اجتماعی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 210

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KJUSG-8-2_014

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

تبیین موضوع: مفهوم سرمایه ­اجتماعی به عنوان یک مفهوم فرا رشته ­ای در تحلیل ­های اجتماعی و اقتصادی توسعه جوامع به­ ویژه توسعه گردشگری مطرح شده است. به این ترتیب پژوهش با هدف بررسی نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه گردشگری شهر کاشان انجام شده است.روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می ­باشد. جامعه آماری تحقیق، شهروندان شهر کاشان به تعداد ۳۰۸۴۷۶ نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۲۲ نفر محاسبه شده است. گردآوری داده ها به صورت ترکیبی از مطلعات توصیفی و میدانی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه ­ای محقق ساخته با ۸۵ متغیر است. نرم افزارهای مورد استفاده SPSS و AMOS است که با استفاده از آن­ ها، آزمون ­های آماری تی، ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفته است. روایی ابزار تحقیق با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به به مقدار ۰/۸۲۱ مورد تایید قرار گرفته است.یافته ها: نتایج آزمون تی با سطح معناداری کمتر از ۰/۰۵ وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کاشان را مناسب ارزیابی کرده است.. نتیجه کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری برای شناسایی اثرگذارترین عامل در تبیین سرمایه اجتماعی در بین شهروندان کاشان، نشانگر کسب بالاترین بار عاملی به میزان ۰/۹۹ برای شاخص آگاهی اجتماعی است. مهمترین عوامل رونق دهنده توسعه گردشگری، شاخص آسایش به مقدار وزن رگرسیونی ۰/۹۴ است. کسب ضریب همبستگی ۰/۳۴ در سطح اطمینان ۹۹ درصد گویای رابطه مستقیم و مثبت بین سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری است.نتایج: تایید ارتباط بین بهبود سرمایه اجتماعی با توسعه گردشگری ضرورت برنامه­ ریزی برای اعتمادسازی به عملکرد کارکنان دولت در بین جوامع محلی و بسترسازی اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی را در راستای تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان پیشرانی کلیدی در بهبود و توسعه گردشگری شهر کاشان گوشزد می ­نماید.

نویسندگان

صدیقه کیانی سلمی

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

محسن شاطریان

گروه آموزشی جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

فاطمه حبیبی بیرون

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابراهیم پور، حبیب؛ بابایی، یاور؛ سخندان، الناز (۱۳۹۶). بررسی تاثیر ...
 • اکبریان رونیزی؛ سعیدرضا (۱۳۹۲). بررسی رابطه توسعه گردشگری و سرمایه ...
 • السان، مصطفی (۱۳۸۷). پیشگیری چند نهادی از جرائم شهری. مطالعات ...
 • الوانی، مهدی (۱۳۸۷). بررسی نقش سازمانهای غیردولتی بر توسعه. مدیریت ...
 • ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی [مقاله ژورنالی]
 • امین بیدختی، علی­اکبر؛ شریفی، نوید (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین رونق ...
 • بسحاق، محمدرضا (۱۳۹۵). کاربرد مد­­ل­سازی معادلات ساختاری در علوم انسانی. ...
 • پاتنام، روبرت (۱۳۸۱). دموکراسی و سنت­های مدنی. تهران: ترجمه محمدتقی ...
 • پورجم علویجه، افسانه؛ ناطقی، سپیده (۱۳۹۶). مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعی ...
 • تاجبخش، کیان (۱۳۸۵). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: ...
 • چراغی، مهدی؛ محمدی­یگانه، بهروز؛ سعیدی، نسرین (۱۳۹۶). تحلیلی بر زمینه­های ...
 • خانی، علیرضا؛ ایمانی، محمد­تقی (۱۳۹۳). بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و ...
 • رومیانی، احمد؛ عنابستانی، علی اکبر؛ ولایی، محمد (۱۳۹۳). تحلیلی بر ...
 • سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان (۱۳۹۵) ...
 • ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی [مقاله ژورنالی]
 • سلمانی، محمد؛ تقی پور، فریده؛ رمضان­زاده لسبویی، مهدی؛ جلیلی پروانه، ...
 • صالحی­امیری، سیدرضا؛ قدمی، محسن؛ بیگ­زاده، یوسف (۱۳۹۱). طراحی و ارائه ...
 • صالحی­امیری، سیدرضا؛ افشاری نادر، افسر (۱۳۹۰). مبانی نظری و راهبردی ...
 • عینالی، جمشید؛ فراهانی، حسین؛ رومیانی، احمد (۱۳۹۲). ارزیابی نقش سرمایه ...
 • غزانی، عزت­الله؛ بیژنی، مسعود؛ چیذری، محمد (۱۳۹۵). نقش سرمایه اجتماعی ...
 • فتحی، سروش؛ مختارپور، مهدی (۱۳۹۶). برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد ...
 • فیروزجائیان، علی­اصغر (۱۳۹۴). کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری در علوم ...
 • کلمن، جیمز (۱۳۹۰). بنیادهای نظریه اجتماعی. تهران: نشرنی، ترجمه منوچهر ...
 • محمدی یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی؛ ولائی، محمد (۱۳۹۲). بررسی نقش ...
 • میرک­زاده، علی­اصغر؛ شیری، نعمت­اله؛ هدایتی­نیا، سعید (۱۳۹۳). تاثیر ابعاد سرمایه ...
 • نایبی، هوشنگ؛ سلیمانی، مهدی (۱۳۹۶). بررسی رابطه وضعیت کالبدی- فضایی، ...
 • Azizi, F., Shekari, F (۲۰۱۸). Modeling the Relationship between Sense ...
 • Aylward, E (۲۰۰۹). Rural Tourism Development: Proposing an Integrated Model ...
 • Birendra, M., Duarte, B., Seekamp, E., Smith, J.W., Peterson, M.N ...
 • Coleman, J (۱۹۹۸). Social Capital in the Creation of Human ...
 • Diedrich, A., Benham, C., Pandihau, L., Sheaves, M (۲۰۱۹) Social ...
 • Gunawan P., Nindya S., Ike Karwinto, P (۲۰۱۹). Social Capital ...
 • Gianna, M., Elen, K., Laurie, M., Nancy, G.M., Andrea, S ...
 • Hakim , L., Nakagoshi, N (۲۰۰۸). Planning for nature-based tourism ...
 • Huang, J., Brink, M.V. Groot, W (۲۰۰۹). A Meta Analysis ...
 • Love, F.N., Thomas, D (۲۰۰۴). Networks in Small Manufacturing Firms, ...
 • Macbeth, J., Carson, D., Northcote, J (۲۰۰۸). Social Capital, Tourism ...
 • Macbeth, J., Carson, D. and Northcote, J. (۲۰۰۴). Social capital, ...
 • Natinal Statistic (۲۰۰۱). Social Capital a reviw of the Ilterature; ...
 • Reay, D (۲۰۰۰). A Useful Extension of Bourdieu’s Conceptual Framework?: ...
 • Pellarin, L., Stearns, E (۲۰۰۱). Status Honor and the Valuing ...
 • Pong ponrat, K., Naphawan, J. C (۲۰۱۲). Mechanisms of social ...
 • Putnam, R.D (۲۰۰۰). Bowling Alone :The Collapseand Revivalof American Community ...
 • Snelgrove, W.J., Pikhart, H., Stanfford, M (۲۰۰۹). A Multi Level ...
 • Sebayang, L.K.B., Utami, S. K (۲۰۱۸). Social Capital and Unseen ...
 • نمایش کامل مراجع