نقش مدیریت رسانه های اجتماعی بر جهت دهی افکار عمومی در هنگام وقوع بحران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 139

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_897

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

رسانه های اجتماعی در مراحل مختلف بحران نقش مهمی دارند. قبل از بروز بحران میتوانند با گوشزد کردن وضعیت منتج به بحران، ازگسترش آن پیشگیری نموده و تلفات آن را کاهش دهند. در زمان وقع بحران میتوانند با فضاسازی علمی و عقلایی، بحران را به حداقلبرسانند. رسانه ها با نقش و مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موظفند هر لحظه، افکار عمومی جهان را از شرایط حاکم بر دنیای پیرامونو اثرات بحرانهای اجتماعی ناخواسته آگاه کنند. رسانهها به دلیل توانایی در جذب مخاطب انبوه و مشارکت در فرایند شکل دادن به افکارعمومی طیف گسترده ای از مردم، نقش قابل ملاحظه ای در بحرانها و کشمکشهای سیاسی – اقتصادی دارند. درک نقش رسانه ها دردوران بحران صرفا محدود به شناخت کارکرد آنها نیست، بلکه نیازمند شناخت و ارزیابی شرایط کلی اجتماعی، عوامل و بازیگران دخیلدر این ارتباط و چگونگی عملکرد هر یک از نهادها و یا عوامل تاثیرگذار و دخالت کننده است. لذا هدف از نگارش این مقاله بررسی نقشمدیریت رسانه های اجتماعی بر جهت دهی افکار عمومی در هنگام وقوع بحران است. یافته های پژوهش نشان داد که رسانه ها بر افکارعمومی سه کارکرد ویژه دارند که عبارتند از: عرضه اطلاعات مربوط به موضوعات از طریق پخش اخبار ، انتقال دامنه وسیعی از پیامها ازمقامات حکومتی و سیاستمداران به مردم و مورد بحث و بررسی قرار دادن موضوعات. سوگیری عمده رسانه برای جهتدهی افکار عمومیزمانی است که بحرانی جامعه را فرا میگیرد. کارکرد اصلی رسانه در مدیریت بحران، استفاده از فنون ارتباطات است؛ بنابراین بدیهی استکه درک کامل ماهیت ارتباطات، نقش آن ها در محیط اجتماعی و فرایند ایجاد ارتباط مردم با یکدیگر از اهمیت بسیاری برخوردار خواهدبود.

نویسندگان

بهاره ابراهیمی

دانشگاه آزادی اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران

ندا عبداله زاده

دانشگاه آزادی اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران

علی پهلوان

دانشگاه آزادی اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران

بهرام بهرامی

دانشگاه آزادی اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران

هومن ابراهیم پور

دانشگاه آزادی اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران