طراحی الگوی مناسب درآمدهای مالی برای شهرداری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_482

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

تامین منابع مالی، یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداری هاست. منابع مالی پایدار و مستمر، یکی از مهمترین عوامل در اداره مسائل روزافزون شهرها و خدمات رسانی کارا به شهروندان است. با این حال وضعیت تاریخی منابع درآمدی شهرداری ها در ایران نشان می دهد که ترکیب منابع در طول زمان روند باثباتی نداشته و شهرداری ها در جهت پایدارسازی منابع عملکرد مناسبی نداشته اند. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مناسب درآمدهای مالی برای شهرداری می باشد. این تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. روش به کار گرفته شده، اسنادی، کتابخانه ای و میدانی و ابزار اندازه گیری؛ پرسشنامه محقق ساخته می باشد. با استفاده از مقالات و مصاحبه با خبرگان و آیین نامه سازمان شهرداری و دهیاری های کشور(وزارت کشور)، تعدادی شاخص استخراج شد که با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای به اجماعی از شاخص ها رسیدیم نتایج نشان داد که شاخص های مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از وجوه شهرداری و درآمد ناشی از بهای خدمات شهری بالاترینارزش را کسب کردند و معیارهای درآمد حاصل از اموال شهرداری، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، وام های دریافتی ،عوارض بر معاملات بنگاه های اقتصادی شاخص های عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض اسناد رسمی، عوارض بر پارکینگ های خصوصی و درآمدهای حاصل از آب گرم ها به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.

نویسندگان

علی استادهاشمی

استادیار،دانشگاه پیام نور،گروه مدیریت وحسابداری

افشین ولی اللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی،دانشگاه پیام نور مرکز سمنان