بررسی تاثیر قابلیتهای سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی صادراتی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_422

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

در متن امروزه صادرات یکی از مهمترین مولفه های بهبود عملکرد سازمانهای تولیدی محسوب شده و مدیران این سازمانها همواره در پی توسعه بازاریابی بین الملل و عملکرد صادراتی خود میباشند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه عملکرد صادراتی میتواند بردستیابی سازمان به اهدافش کمک کند. در تحقیق حاضر، تاثیر قابلیتهای سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر، برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد شامل ۲۶ سوال استفاده شد.از میان تعداد ۴۱۷ نفر جامعه آماری کارشناسان بازاریابی، بازاریابان و مدیران سطوح مختلف شرکت مارال-چرم ، تعداد ۲۰۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری که قابلیتهای سازمانی آنلاین به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است. در این میان، تاثیر قابلیتهای سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی ۰,۵۱، بر قابلیتهای بازاریابی صادراتی ۰,۶۲ و تاثیر قابلیتهای بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی نیز ۰,۶۹ بود.

نویسندگان

فائزه محمدی

گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد صفادشت ، تهران

شکیبا رحمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدصفادشت ، تهران