شبیه سازی بارش- رواناب و تخمین سیل در حوضه ی آبریز خرم آباد با مدل HEC–HMS

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GDIJ-13-41_004

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1401

چکیده مقاله:

    فرآیند بارش- رواناب یک حوضه ی آبریز عمدتا تحت تاثیر شرایط هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژی و اقلیم منطقه می باشد. یکی از عمومی ترین روش­ها برای شناخت فرآیند بارش رواناب شبیه­سازی آن با استفاده از مدل­های هیدرولوژیکی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل HEC–HMS فرآیند بارش– رواناب حوضه آبریز خرم آباد شبیه سازی شد و مورد واسنجی قرار گرفت نتایج نشان داد که سازگاری خوبی بین هیدروگراف­های مشاهده شده و شبیه­سازی شده در خروجی حوضه وجود دارد، مقادیر شاخص کارایی مدل در مرحله اعتبارسنجی با ضریب ناش– ساتکلیف و ضریب واریانس شبیه سازی شده به ترتیب برابر با ۶۸/۰ و ۰۹/۰ بوده است، که نشان دهنده ی کارایی بالای مدل در برآورد دبی پیک در حوضه ی آبریز مورد مطالعه بوده است. سپس با استفاده از پارامترهای بهینه­شده، هایتوگراف بارش طرح در دوره بازگشت­های مختلف وارد مدل شدوهیدروگرافسیل در دوره ی بازگشت­های مختلف به دستآمد، اجرای مدل در دوره ی بازگشت­های ۲، ۵، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ ساله به ترتیب منجر به وقوع دبی های اوج سیلاب با میزان ۷۶۲، ۱۰۲۰، ۱۴۴۲،۱۹۵۵ و ۲۲۴۸ متر مکعب بر ثانیه شده است. نتایج نشان می دهد می توان رواناب را با استفاده از مدل با دقت بالا پیش بینی نمود.

کلیدواژه ها:

رواناب ، مدلHEC-HMS ، بارش طرح ، تخمین سیلاب ، حوضه ی آبریز خرم آباد