آیا فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برندها اهمیت دارد؟ تحلیل تعدیل کنندگی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 208

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB04_082

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1401

چکیده مقاله:

با توجه به علاقه فزاینده به نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (SMMA) برند در فراهم آوردن تجربیات بهت مطالعهحاضر به بررسی روابط میان SMMA تجربه برند. قصد خرید و نگرش نسبت به برند می پردازد. همچنین این مطالعه نسل مشتری(نسل هزاره جدید در برابر نسل های دیگر) و سطح مشارکت مشتری (زیاد در برابر کم) را به عنوان تعدیل کنندگان پیوند SMMA-تجربه برند مورد ارزیابی قرار می دهد. ۶۱۳ پاسخ از افرادی که یک برند را در رسانه های اجتماعی دنبال می کردند گردآوری شد و ازمدلسازی معادلات ساختاری در راستای اهداف تحلیل مزبور استفاده گردید. نتایج نشان دهنده نقش اساسی SMMA در هدایت تجربهبرند. قصد خرید و نگرش نسبت به برند است. همچنین نتایج تایید می کند که پیوند SMMA - تجربه برند در بین نسل مصرفکنندگان (نسل هزاره جدید در برابر نسل های دیگر) و سطح مشارکت مشتری و (زیاد در برابر کم) با توجه به SMMA برند تغییر میکند. این نتایج به بازاریابان در درک نقش نسل مصرف کنندگان و سطح مشارکت آن ها در قبال رابطه SMMA- تجربه برند کمک میکند. این مطالعه با پیامدها، محدودیت ها و مسیرهای تحقیقاتی آتی خاتمه می یابد.

کلیدواژه ها:

بازاریابی رسانه های اجتماعی ، تجربه برند ، نسل هزاره جدید ، مشارکت مشتری ، نگرش ، قصد خرید

نویسندگان

زهره سعادت

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی، موسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان، اصفهان، ایران